Bánh xe xoay Ø130 (J-130)

Bánh xe xoay Ø130 (J-130)

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
偏心 自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d E (g)
130 ■鋼板製ゴム
SJ-130 ゴム B/B入 180 183..6 42 20 177 108/108 80/80 11 40 1,870
SRJ-130 赤ゴム B/B入 140 142.8 1,870
CRJ-130 耐熱ゴム B/B入 180 183.6 1,900
■鋼板製ウレタンゴム
SUIJ-130 ウレタン B/B入 250 255.0 35 20 177 108/108 80/80 11 40 2,000
SUIEJ-130 帯電防止ウレタン B/B入 2,000
■樹脂製ゴム
PNJ-130 ゴム B/B入 145 147.9 38 20 177 108/108 80/80 11 40 1,670
PNDJ-130 ゴム SUS入 1,670
PNAJ-130 ゴム 120 122.4 1,480
■樹脂製ウレタンゴム
PNUJ-130 ウレタン B/B入 200 204.0 35 20 177 108/108 80/80 11 40 1,610
PNUDJ-130 ウレタン SUS入 1,610
PNUAJ-130 ウレタン 120 122.4 1,420
■ナイロン
PJ-130 ナイロン 150 153.0 42 20 177 108/108 80/80 11 40 1,410
PBJ-130 ナイロン B/B入 250 255.0 1,610
PBDJ-130 ナイロン SUS入 1,610
■MCナイロン
UWBJ-130 MCナイロン B/B入 250 255.0 36 20 177 108/108 80/80 11 40 1,890
UWBDJ-130 MCナイロン SUS入 1,890
UWAJ-130 MCナイロン 1,740
UWBSJ-130 MCナイロン B/B入 30 1,630
UWBSDJ-130 MCナイロン SUS入 1,630

軸 受 無印 :滑り軸受け

B/B入:鋼板製ベアリング入り
SUS入:ステンレス製ベアリング入り

受注生産品です

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

Cataloge

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe xoay Ø130 (J-130)”