Azuma VN cung cấp nguyên vật liệu các loại

Công ty Cổ phần Azuma VN cung cấp nguyên vật liệu các loại xuất xứ Nhật bản và một số quốc gia khác:

– Thép tấm

– Thép ống

– Thép tròn

– Thép vuông

– Thép hóc

– Thép chữ V, H, U, C….

Với các loại chất liệu khác nhau: SS400, SUS304, SUS316….

Nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu

 

Nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu

Nguyên vật liệuNguyên vật liệu

Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu  Nguyên vật liệu  Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu

Trả lời

Tin tức liên quan