Máy công cụ - Dụng cụ cầm tay

Máy khoan từ, máy đột lỗ thủy lực, máy khoan bàn, Eto …………

Dụng cụ cầm tay Fujiya,Unika, OHMI, Tsunoda,Tones……….