Liên hệ

                    Công ty Cổ phần Azuma Việt nam

Địa chỉ: Số 609, Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0243.643 6054           Fax: 0243.643 6055

Email: [email protected]

Hotline:

      Mr Tùng: 091 337 3367 (GĐ);                  Email: [email protected];                    Skype: hoangtung00

      Mr Quân: 091 588 2028 (TP. KD);            Email: [email protected];                   Skype: nothing2208

      Mr Dũng: 037.952.9620 (QC);                  Email: [email protected];                   Skype: dungazumavietnam

      Mrs Hương: 091 866 1028 (KD 1);           Email: [email protected];          Skype: [email protected]

      Mrs Hường: 0977 569 008 (KD 2);           Email: [email protected];            Skype: huong.azumavn

      Mrs Hạnh: 090 466 1926 (KD3)                Email: [email protected];                   Skype: [email protected]

      Mrs H.Trang: 097 241 9229 (Kế toán 1);  Email: [email protected]

      Ms Ánh: 097 585 6754 (Kho)                    Email: [email protected]

Công ty CP Azuma Việt nam