PALĂNG XÍCH

Pa lăng xích là dụng cụ để móc hảng hay treo hàng, sử dụng bằng tay có thể kéo xích để có thể nâng hàng hóa lên mục đích là để di chuyển hoặc treo lên. Pa lăng xích có rất nhiều loại và hãng khác nhau nhu  Pa lăng Nitto, Kawasaki, Daesan …loại sử dụng đa dạng từ 4,5 kg cho đến 3 tấn, 5 tấn,10 tấn  tùy theo nhu cầu sử dụng. Có các loại Palang xích như sau:

  •  Pa lăng xích kéo tay
  •  Pa lăng xích lắc tay
  •  Pa lăng xích điện