BLông,đai ốc Clinching tiêu chuẩn Nhật - 日本規格クリンチングファスナー