Qui định mua hàng

  • • Người mua nên là thành viên của website
  • • Người mua cần điền đầy đủ thông tin cá nhân
  • • Người mua sẽ bị treo/khóa nick nếu đặt mua mà không thanh toán
  • • Người mua nên đăng ký đúng địa chỉ nhận hàng để người bán có thể dễ dàng giao hàng
  • • Người mua có trách nhiệm thanh toán đơn hàng kể từ khi đặt mua sản phẩm
  • • Người mua chịu trách nhiệm khi có những thiếu sót, nhầm lần trong việc thanh toán tiền cho người Bán