Bánh xe xoay Ø100 (J-100)

Bánh xe xoay Ø100 (J-100)

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
偏心 自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d E (g)
100 ■鋼板製ゴム
SJ-100 ゴム B/B入 130 132.6 35 12 144 95/95 71/71 11 35 1,100
SRJ-100 赤ゴム B/B入 100 102.2 1,100
CRJ-100 耐熱ゴム B/B入 130 132.6 1,130
■鋼板製ウレタンゴム
SUIJ-100 ウレタン B/B入 180 183.6 32 12 144 95/95 71/71 11 35 1,170
SUIEJ-100 帯電防止ウレタン B/B入 1,170
■樹脂製ゴム
PNJ-100 ゴム B/B入 100 102.0 32 12 144 95/95 71/71 11 35 1,000
PNDJ-100 ゴム SUS入 1,000
PNAJ-100 ゴム 940
■樹脂製ウレタンゴム
PNUJ-100 ウレタン B/B入 150 153.0 32 12 144 95/95 71/71 11 35 980
PNUDJ-100 ウレタン SUS入 980
PNUAJ-100 ウレタン 100 102.0 920
■ナイロン
PJ-100 ナイロン 120 122.4 35 12 144 95/95 71/71 11 35 900
PBJ-100 ナイロン B/B入 180 183.6 960
PBDJ-100 ナイロン SUS入 960
■MCナイロン
UWBJ-100 MCナイロン B/B入 180 183.6 29 12 144 95/95 71/71 11 35 1,110
UWBDJ-100 MCナイロン SUS入 1,110
UWAJ-100 MCナイロン 1,060
UWBSJ-100 MCナイロン B/B入 30 1,060
UWBSDJ-100 MCナイロン SUS入 1,060

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe xoay Ø100 (J-100)”