Bánh xe xoay Ø75

Bánh xe xoay Ø75 (J-100)

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
偏心 自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d E (g)
75 ■鋼板製ゴム
SJ-75 ゴム B/B入 80 81.6 32 10 101 82/82 63/63 9.5 22 570
SRJ-75 赤ゴム B/B入 60 61.2 570
CRJ-75 耐熱ゴム B/B入 80 81.6 590
■鋼板製ウレタンゴム
SUIJ-75 ウレタン B/B入 120 122.4 32 10 101 82/82 63/63 9.5 22 650
SUIEJ-75 帯電防止ウレタン B/B入 650
■樹脂製ゴム
PNJ-75 ゴム B/B入 70 71.4 32 10 101 82/82 63/63 9.5 22 550
PNDJ-75 ゴム SUS入 Đê
PNAJ-75 ゴム 510
■樹脂製ウレタンゴム
PNUJ-75 ウレタン B/B入 100 102.0 32 10 101 82/82 63/63 9.5 22 540
PNUDJ-75 ウレタン SUS入 540
PNUAJ-75 ウレタン 70 71.4 490
■ナイロン
PJ-75 ナイロン 100 102.0 32 10 101 82/82 63/63 9.5 22 460
PBJ-75 ナイロン B/B入 120 122.4 520
PBDJ-75 ナイロン SUS入 520
■MCナイロン
UWBJ-75 MCナイロン B/B入 120 122.4 24 10 101 82/82 63/63 9.5 22 560
UWBDJ-75 MCナイロン SUS入 560
UWAJ-75 MCナイロン 520
UWBSJ-75 MCナイロン B/B入 26 540
UWBSDJ-75 MCナイロン SUS入 540
軸 受 無印 :滑り軸受け
B/B入:鋼板製ベアリング入り
SUS入:ステンレス製ベアリング入り

受注生産品です

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe xoay Ø75 (J-100)”