Bánh xe xoay Ø200 (J-200)

Bánh xe xoay Ø200 (J-200)

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
偏心 自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d E (g)
200 ■鋼板製ゴム
SJ-200 ゴム B/B入 250 255.0 45 20 250 140/140 112/112 11 58 4,030
SRJ-200 赤ゴム B/B入 200 204.0 4,030
SHJ-200 高反発ゴム B/B入 250 255.0 4,030
CRJ-200 耐熱ゴム B/B入 4,110
■鋼板製ウレタンゴム
SUIJ-200 ウレタン B/B入 400 408.0 42 20 250 140/140 112/112 11 58 4,200
SUWJ-200  ウレタン ラジアル
B/B入
 3,910
SUIEJ-200 帯電防止ウレタン B/B入 4,200
■樹脂製ゴム
PNJ-200 ゴム B/B入 220 224.4 42 20 250 140/140 112/112 11 58 3,380
PNDJ-200 ゴム SUS入 3,380
PNAJ-200 ゴム 160 163.2 3,210
■樹脂製ウレタンゴム
PNUJ-200 ウレタン B/B入 350 357.0 42 20 250 140/140 112/112 11 58 3,250
PNUDJ-200 ウレタン SUS入 3,250
PNUAJ-200 ウレタン 250 255.0 3,080
■ナイロン
PJ-200 ナイロン 250 255.0 45 20 250 140/140 112/112 11 58 3,100
PBJ-200 ナイロン B/B入 400 408.0 3,310
PBDJ-200 ナイロン SUS入 3,310
■MCナイロン
UWBJ-200 MCナイロン B/B入 420 428.4 42 20 250 140/140 112/112 11 58 4,260
UWBDJ-200 MCナイロン SUS入 4,260
UWAJ-200 MCナイロン 4,110
UWBSJ-200 MCナイロン B/B入 34 3,720
UWBSDJ-200 MCナイロン SUS入 3,720

軸 受 無印 :滑り軸受け

B/B入:鋼板製ベアリング入り
SUWJ-200は鋼板製ラジアルベアリング入り
SUS入:ステンレス製ベアリング入り

受注生産品ですCataloge

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe xoay Ø200 (J-200)”