Bánh xe xoay Ø150 ukai

Bánh xe xoay Ø150 (J-150)

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
偏心 自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d E (g)
150 ■鋼板製ゴム
SJ-150 ゴム B/B入 200 204.0 45 20 198 120/120 90/90 11 45 2,510
SRJ-150 赤ゴム B/B入 140 142.8 2,510
CRJ-150 耐熱ゴム B/B入 180 183.6 2,550
■鋼板製ウレタンゴム
SUIJ-150 ウレタン B/B入 300 306.0 38 20 198 120/120 90/90 11 45 2,700
SUIEJ-150 帯電防止ウレタン B/B入 2,700
■樹脂製ゴム
PNJ-150 ゴム B/B入 175 178.5 38 20 198 120/120 90/90 11 45 2,220
PNDJ-150 ゴム SUS入 2,220
PNAJ-150 ゴム 140 142.8 2,060
■樹脂製ウレタンゴム
PNUJ-150 ウレタン B/B入 250 255.0 38 20 198 120/120 90/90 11 45 2,180
PNUDJ-150 ウレタン SUS入 2,180
PNUAJ-150 ウレタン 150 153.0 1,990
■ナイロン
PJ-150 ナイロン 180 183.6 45 20 198 120/120 90/90 11 45 1,960
PBJ-150 ナイロン B/B入 300 306.0 2,200
PBDJ-150 ナイロン SUS入 2,200
■MCナイロン
UWBJ-150 MCナイロン B/B入 300 306.0 40 20 198 120/120 90/90 11 45 2,640
UWBDJ-150 MCナイロン SUS入 2,640
UWAJ-150 MCナイロン 2,490
UWBSJ-150 MCナイロン B/B入 30 2,240
UWBSDJ-150 MCナイロン SUS入 2,240

軸 受 無印 :滑り軸受け

B/B入:鋼板製ベアリング入り
SUS入:ステンレス製ベアリング入り

受注生産品です

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe xoay Ø150 (J-150)”