Bánh xe xoay, có phanh Ø150 (JB-150)

Bánh xe xoay, có phanh Ø150 (JB-150)

Mô tả sản phẩm

イズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
偏心 自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d E (g)
 150 ■鋼板製ゴム
SJB-150 ゴム B/B入 200 204.0 45 20 198 120/120 90/90 11 45 2,700
SRJB-150 赤ゴム B/B入 140 142.8 2,700
CRJB-150 耐熱ゴム B/B入 180 183.6 2,740
■鋼板製ウレタンゴム
SUIJB-150 ウレタン B/B入 300 306.0 38 20 198 120/120 90/90 11 45 2,890
SUIEJB-150 帯電防止ウレタン B/B入 2,890
■樹脂製ゴム
PNJB-150 ゴム B/B入 175 178.5 38 20 198 120/120 90/90 11 45 2,410
PNDJB-150 ゴム SUS入 2,410
PNAJB-150 ゴム 140 142.8 2,250
■樹脂製ウレタンゴム
PNUJB-150 ウレタン B/B入 250 255.0 38 20 198 120/120 90/90 11 45 2,370
PNUDJB-150 ウレタン SUS入 2,370
PNUAJB-150 ウレタン 150 153.0 2,180
■ナイロン
PJB-150 ナイロン 180 183.6 45 20 198 120/120 90/90 11 45 2,150
PBJB-150 ナイロン B/B入 300 306.0 2,390
PBDJB-150 ナイロン SUS入 2,390
■MCナイロン
UWBJB-150 MCナイロン B/B入 300 306.0 40 20 198 120/120 90/90 11 45 2,830
UWBDJB-150 MCナイロン SUS入 2,830
UWAJB-150 MCナイロン 2,680
UWBSJB-150 MCナイロン B/B入 30 2,430
UWBSDJB-150 MCナイロン SUS入 2,430

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe xoay, có phanh Ø150 (JB-150)”