Bánh xe xoay, có phanh Ø250 (JB-250)

Bánh xe xoay, có phanh Ø250 (JB-250)

Mô tả sản phẩm

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
偏心 自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d E (g)
200 ■鋼板製ゴム
SJB-200 ゴム B/B入 250 255.0 45 20 250 140/140 112/112 11 58 4,240
SRJB-200 赤ゴム B/B入 200 204.0 4,240
SHJB-200 高反発ゴム B/B入 250 255.0 4,240
CRJB-200 耐熱ゴム B/B入 4,320
■鋼板製ウレタンゴム
SUIJB-200 ウレタン B/B入 400 408.0 42 20 250 140/140 112/112 11 58 4,410
SUWJB-200  ウレタン  ラジアル
B/B入
4,120
SUIEJB-200 帯電防止ウレタン B/B入 4,410
■樹脂製ゴム
PNJB-200 ゴム B/B入 220 224.4 42 20 250 140/140 112/112 11 58 3,590
PNDJB-200 ゴム SUS入 3,590
PNAJB-200 ゴム 160 163.2 3,420
■樹脂製ウレタンゴム
PNUJB-200 ウレタン B/B入 350 357.0 42 20 250 140/140 112/112 11 58 3,460
PNUDJB-200 ウレタン SUS入 3,460
PNUAJB-200 ウレタン 250 255.0 3,290
■ナイロン
PJB-200 ナイロン 250 255.0 45 20 250 140/140 112/112 11 58 3,310
PBJB-200 ナイロン B/B入 400 408.0 3,520
PBDJB-200 ナイロン SUS入 3,520
■MCナイロン
UWBJB-200 MCナイロン B/B入 420 428.4 42 20 250 140/140 112/112 11 58 4,470
UWBDJB-200 MCナイロン SUS入 4,470
UWAJB-200 MCナイロン 4,320
UWBSJB-200 MCナイロン B/B入 34 3,930
UWBSDJB-200 MCナイロン SUS入 3,930

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe xoay, có phanh Ø250 (JB-250)”