Bánh xe xoay, có phanh Ø130 (JB-130)

Bánh xe xoay, có phanh Ø130 (JB-130)

Mô tả sản phẩm

イズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
偏心 自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d E (g)
130 ■鋼板製ゴム
SJB-130 ゴム B/B入 180 183..6 42 20 177 108/108 80/80 11 40 2,040
SRJB-130 赤ゴム B/B入 140 142.8 2,040
CRJB-130 耐熱ゴム B/B入 180 183.6 2,070
■鋼板製ウレタンゴム
SUIJB-130 ウレタン B/B入 250 255.0 35 20 177 108/108 80/80 11 40 2,170
SUIEJB-130 帯電防止ウレタン B/B入 2,170
■樹脂製ゴム
PNJB-130 ゴム B/B入 145 147.9 38 20 177 108/108 80/80 11 40 1,840
PNDJB-130 ゴム SUS入 1,840
PNAJB-130 ゴム 120 122.4 1,650
■樹脂製ウレタンゴム
PNUJB-130 ウレタン B/B入 200 204.0 35 20 177 108/108 80/80 11 40 1,780
PNUDJB-130 ウレタン SUS入 1,780
PNUAJB-130 ウレタン 120 122.4 1,590
■ナイロン
PJB-130 ナイロン 150 153.0 42 20 177 108/108 80/80 11 40 1,580
PBJB-130 ナイロン B/B入 250 255.0 42 20 40 1,780
PBDJB-130 ナイロン SUS入 1,780
■MCナイロン
UWBJB-130 MCナイロン B/B入 250 255.0 36 20 177 108/108 80/80 11 40 2,060
UWBDJB-130 MCナイロン SUS入 2,060
UWAJB-130 MCナイロン 1,910
UWBSJB-130 MCナイロン B/B入 30 1,800
UWBSDJB-130 MCナイロン SUS入 1,800

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe xoay, có phanh Ø130 (JB-130)”