Bánh xe xoay, có phanh Ø100 (JB-100)

Bánh xe xoay, có phanh Ø100 (JB-100) UKAI

Mô tả sản phẩm

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
偏心 自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d E (g)
100 ■鋼板製ゴム
SJB-100 ゴム B/B入 130 132.6 35 12 144 95/95 71/71 11 35 1,230
SRJB-100 赤ゴム B/B入 100 102.2 1,230
CRJB-100 耐熱ゴム B/B入 130 132.6 1,260
■鋼板製ウレタンゴム
SUIJB-100 ウレタン B/B入 180 183.6 32 12 144 95/95 71/71 11 35 1,300
SUIEJB-100 帯電防止ウレタン B/B入 1,300
■樹脂製ゴム
PNJB-100 ゴム B/B入 100 102.0 32 12 144 95/95 71/71 11 35 1,130
PNDJB-100 ゴム SUS入 1,130
PNAJB-100 ゴム 1,070
■樹脂製ウレタンゴム
PNUJB-100 ウレタン B/B入 150 153.0 32 12 144 95/95 71/71 11 35 1,110
PNUDJB-100 ウレタン SUS入 1,110
PNUAJB-100 ウレタン 100 102.0 1,050
■ナイロン
PJB-100 ナイロン 120 122.4 35 12 144 95/95 71/71 11 35 1,030
PBJB-100 ナイロン B/B入 180 183.6 1,090
PBDJB-100 ナイロン SUS入 1,090
■MCナイロン
UWBJB-100 MCナイロン B/B入 180 183.6 29 12 144 95/95 71/71 11 35 1,240
UWBDJB-100 MCナイロン SUS入 1,240
UWAJB-100 MCナイロン 1,190
UWBSJB-100 MCナイロン B/B入 30 1,190
UWBSDJB-100 MCナイロン SUS入 1,190

 

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe xoay, có phanh Ø100 (JB-100) UKAI”