Bánh xe xoay, có phanh Ø75 (JB-75)

Bánh xe xoay, có phanh Ø75 (JB-75)

Mô tả sản phẩm

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
偏心 自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d E (g)
75 ■鋼板製ゴム
SJB-75 ゴム B/B入 80 81.6 32 10 101 82/82 63/63 9.5 22 620
SRJB-75 赤ゴム B/B入 60 61.2 620
CRJB-75 耐熱ゴム B/B入 80 81.6 640
■鋼板製ウレタンゴム
SUIJB-75 ウレタン B/B入 120 122.4 32 10 101 82/82 63/63 9.5 22 700
SUIEJB-75 帯電防止ウレタン B/B入 700
■樹脂製ゴム
PNJB-75 ゴム B/B入 70 71.4 32 10 101 82/82 63/63 9.5 22 600
PNDJB-75 ゴム SUS入 600
PNAJB-75 ゴム 560
■樹脂製ウレタンゴム
PNUJB-75 ウレタン B/B入 100 102.0 32 10 101 82/82 63/63 9.5 22 590
PNUDJB-75 ウレタン SUS入 590
PNUAJB-75 ウレタン 70 71.4 540
■ナイロン
PJB-75 ナイロン 100 102.0 32 10 101 82/82 63/63 9.5 22 510
PBJB-75 ナイロン B/B入 120 122.4 570
PBDJB-75 ナイロン SUS入 570
■MCナイロン
UWBJB-75 MCナイロン B/B入 120 122.4 24 10 101 82/82 63/63 9.5 22 610
UWBDJB-75 MCナイロン SUS入 610
UWAJB-75 MCナイロン 570
UWBSJB-75 MCナイロン B/B入 26 590
UWBSDJB-75 MCナイロン SUS入 590

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe xoay, có phanh Ø75 (JB-75)”