Bánh xe cố định Ø75 (K-75)
Bánh xe cố định Ø75 (K-75)

Bánh xe xoay Ø75 (K-75)

Mô tả sản phẩm

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d (g)
75 ■鋼板製ゴム
SK-75 ゴム B/B入 80 81.6 32 10 101 91/68 63/40 9.5 430
SRK-75 赤ゴム B/B入 60 61.2 430
CRK-75 耐熱ゴム B/B入 80 81.6 450
■鋼板製ウレタンゴム
SUIK-75 ウレタン B/B入 120 122.4 32 10 101 91/68 63/40 9.5 510
SUIEK-75 帯電防止ウレタン B/B入 510
■樹脂製ゴム
PNK-75 ゴム B/B入 70 71.4 32 10 101 91/68 63/40 9.5 410
PNDK-75 ゴム SUS入 410
PNAK-75 ゴム 370
■樹脂製ウレタンゴム
PNUK-75 ウレタン B/B入 100 102.0 32 10 101 91/68 63/40 9.5 400
PNUDK-75 ウレタン SUS入 400
PNUAK-75 ウレタン 70 71.4 350
■ナイロン
PK-75 ナイロン 100 102.0 32 10 101 91/68 63/40 9.5 320
PBK-75 ナイロン B/B入 120 122.4 380
PBDK-75 ナイロン SUS入 380
■MCナイロン
UWBK-75 MCナイロン B/B入 120 122.4 24 10 101 91/68 63/40 9.5 420
UWBDK-75 MCナイロン SUS入 420
UWAK-75 MCナイロン 380
UWBSK-75 MCナイロン B/B入 26 400
UWBSDK-75 MCナイロン SUS入 400

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe xoay Ø75 (K-75)”