Bánh xe cố định Ø200 (K-200)

Bánh xe cố định Ø200 (K-200)

Mô tả sản phẩm

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d (g)
200 鋼板製ゴム
SK-200 ゴム B/B入 250 255.0 45 20 250 151/102 112/63 11 3,400
SRK-200 赤ゴム B/B入 200 204.0 3,400
SHK-200 高反発ゴム B/B入 250 255.0 3,400
CRK-200 耐熱ゴム B/B入 3,480
■鋼板製ウレタンゴム
SUIK-200 ウレタン B/B入 400 408.0 42 20 250 151/102 112/63 11 3,570
SUWK-200  ウレタン ラジアル
B/B入
3,280
SUIEK-200 帯電防止ウレタン B/B入 3,570
■樹脂製ゴム
PNK-200 ゴム B/B入 220 224.4 42 20 250 151/102 112/63 11 2,750
PNDK-200 ゴム SUS入 2,750
PNAK-200 ゴム 160 163.2 2,580
■樹脂製ウレタンゴム
PNUK-200 ウレタン B/B入 350 357.0 42 20 250 151/102 112/63 11 2,620
PNUDK-200 ウレタン SUS入 2,620
PNUAK-200 ウレタン 250 255.0 2,450
■ナイロン
PK-200 ナイロン 250 255.0 45 20 250 151/102 112/63 11 2,470
PBK-200 ナイロン B/B入 400 408.0 2,680
PBDK-200 ナイロン SUS入 2,680
■MCナイロン
UWBK-200 MCナイロン B/B入 420 428.4 42 20 250 151/102 112/63 11 3,630
UWBDK-200 MCナイロン SUS入 3,630
UWAK-200 MCナイロン 3,480
UWBSK-200 MCナイロン B/B入 34 3,090
UWBSDK-200 MCナイロン SUS入 3,090

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe cố định Ø200 (K-200)”