Bánh xe cố định Ø150 (K-150)

Bánh xe cố định Ø150 (K-150)

Mô tả sản phẩm

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2
P1/
P2
(P2′)
d (g)
150 ■鋼板製ゴム
SK-150 ゴム B/B入 200 204.0 45 20 198 137/93
※100/
56
(50)
11 1,960
SRK-150 赤ゴム B/B入 160 163.2 1,960
CRK-150 耐熱ゴム B/B入 200 204.0 2,000
■鋼板製ウレタンゴム
SUIK-150 ウレタン B/B入 300 306.0 38 20 198 137/93
※100/
56
(50)
11 2,150
SUIEK-150 帯電防止ウレタン B/B入 2,150
■樹脂製ゴム
PNK-150 ゴム B/B入 175 178.5 38 20 198 137/93
※100/
56
(50)
11 1,670
PNDK-150 ゴム SUS入 1,670
PNAK-150 ゴム 140 142.8 1,510
■樹脂製ウレタンゴム
PNUK-150 ウレタン B/B入 250 255.0 38 20 198 137/93
※100/
56
(50)
11 1,630
PNUDK-150 ウレタン SUS入 1,630
PNUAK-150 ウレタン 150 153.0 1,440
■ナイロン
PK-150 ナイロン 180 183.6 45 20 198 137/93
※100/
56
(50)
11 1,410
PBK-150 ナイロン B/B入 300 306.0 1,650
PBDK-150 ナイロン SUS入 1,650
■MCナイロン
UWBK-150  MCナイロン B/B入 300 306.0 40 20 198 137/93
※100/
56
(50)
11 2,090
UWBDK-150 MCナイロン SUS入 2,090
UWAK-150 MCナイロン 1,940
UWBSK-150 MCナイロン B/B入 30 1,690
UWBSDK-150 MCナイロン SUS入 1,690

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe cố định Ø150 (K-150)”