mạ vàng (gold)

BL lục giác chìm 10.9 mạ vàng (gold)
六角穴付ボルト(金メッキ)

六角穴付きボルト(黒染め)

 

Mô tả sản phẩm

BL lục giác chìm 10.9 mạ vàng (gold)-六角穴付ボルト(金メッキ)

bu long luc giac chim bv

Trên đây là thông số của bu lông lục giác chìm, quý khách muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Kích thước và Bảng giá  

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M2 5  

1000

Toàn ren/ Nửa ren  
4  

1000

 
6  

1000

 
8  

1000

 
10  

1000

 
12  

1000

 
15  

1000

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M2.5 5  

1000

Toàn ren/ Nửa ren  
8  

1000

 
10  

1000

 
12  

1000

 
15  

500

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M2.6 4  

1000

Toàn ren/ Nửa ren  
5  

1000

 
6  

1000

 
8  

1000

 
10  

1000

 
12  

1000

 
15  

1000

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M3 3  

500

Toàn ren/ Nửa ren  
5  

500

 
6  

500

 
8  

500

 
10  

500

 
12  

500

 
14  

500

 
15  

500

 
16  

500

 
18  

500

 
20  

500

 
22  

500

 
25  

500

 
30  

500

 
35  

500

 
40  

500

 
45  

500

 
50  

500

 
55  

200

 
60  

200

 
65  

500

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M4 5  

500

Toàn ren/ Nửa ren  
6  

200

 
8  

500

 
10  

500

 
12  

500

 
14  

500

 
15  

500

 
16  

500

 
18  

500

 
20  

500

 
22  

500

 
25  

500

 
30  

200

 
35  

200

 
40  

200

 
45  

200

 
55  

200

 
50  

200

 
60  

200

 
65  

200

 
70  

200

 
75  

200

 
100  

100

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~399 400~
M5 5  

400

Toàn ren/ Nửa ren  
6  

400

 
8  

400

 
10  

400

 
12  

400

 
14  

400

 
15  

400

 
16  

400

 
18  

400

 
20  

400

 
22  

400

 
25  

400

 
30  

200

 
35  

200

 
40  

200

 
45  

200

 
50  

200

 
55  

200

 
60  

200

 
65  

200

 
70  

200

 
75  

200

 
80  

100

 
85  

100

 
90  

100

 
95  

100

 
100  

100

 
110  

100

 
120  

100

 
130  

100

 
140  

100

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M6 5  

200

Toàn ren/ Nửa ren  
6  

200

 
8  

200

 
10  

200

 
12  

200

 
14  

200

 
15  

200

 
16  

200

 
18  

200

 
20  

200

 
22  

200

 
25  

200

 
30  

200

 
35  

200

 
40  

200

 
45  

200

 
50  

200

 
55  

100

 
60  

100

 
65  

100

 
70  

100

 
75  

100

 
80  

100

 
85  

100

 
90  

100

 
95  

100

 
100  

100

 
110  

100

 
120  

100

 
130  

100

 
140  

100

 
150  

100

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M8 8  

100

Toàn ren/ Nửa ren  
10  

100

 
12  

100

 
15  

100

 
16  

100

 
18  

100

 
20  

100

 
22  

100

 
45  

100

 
25  

100

 
30  

100

 
50  

100

 
35  

100

 
55  

50

 
40  

100

 
60  

50

 
65  

50

 
70  

50

 
75  

50

 
80  

50

 
85  

50

 
90  

50

 
95  

50

 
100  

50

 
110  

50

 
120  

50

 
130  

50

 
140  

50

 
150  

50

 
160  

50

 
170  

50

 
180  

50

 
200  

50

 
210  

50

 
220  

50

 
250  

30

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M10 10  

100

Toàn ren/ Nửa ren  
12  

100

 
15  

100

 
16  

100

 
20  

100

 
25  

100

 
30  

50

 
35  

50

 
40  

50

 
45  

50

 
50  

50

 
55  

50

 
60  

50

 
65  

50

 
70  

40

 
75  

40

 
80  

40

 
85  

40

 
90  

30

 
95  

30

 
100  

30

 
110  

30

 
120  

30

 
130  

30

 
140  

30

 
150  

30

 
160  

30

 
170  

30

 
180  

30

 
185  

40

 
190  

30

 
200  

30

 
210  

20

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M12 15  

50

Toàn ren/ Nửa ren  
20  

50

 
25  

50

 
30  

50

 
35  

50

 
40  

50

 
45  

50

 
50  

40

 
55  

40

 
60  

30

 
65  

30

 
70  

30

 
75  

30

 
80  

30

 
85  

30

 
90  

25

 
95  

25

 
100  

25

 
110  

20

 
115  

20

 
120  

20

 
130  

20

 
140  

20

 
150  

20

 
160  

20

 
170  

20

 
180  

20

 
190  

20

 
200  

20

 
210  

6

 
220  

6

 
230  

6

 
240  

6

 
250  

6

 
260  

6

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M14 20  

50

Toàn ren/ Nửa ren  
30  

40

 
35  

40

 
40  

30

 
45  

30

 
50  

30

 
55  

25

 
60  

25

 
70  

20

 
80  

20

 
90  

20

 
100  

15

 
110  

15

 
120  

15

 
130  

15

 
140  

15

 
145  

15

 
150  

15

 
160  

15

 
170  

15

 
180  

15

 
200  

15

 
220  

20

 
230  

15

 
240  

15

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M16 20  

40

Toàn ren/ Nửa ren  
25  

40

 
30  

40

 
35  

40

 
40  

30

 
45  

30

 
50  

30

 
55  

25

 
60  

25

 
65  

25

 
70  

20

 
75  

20

 
80  

20

 
85  

20

 
90  

15

 
95  

15

 
100  

15

 
110  

15

 
120  

15

 
125  

15

 
130  

15

 
140  

12

 
150  

12

 
160  

12

 
170  

12

 
180  

12

 
190  

12

 
195  

12

 
200  

12

 
210  

70

 
220  

60

 
230  

60

 
240  

60

 
250  

60

 
260  

50

 
270  

50

 
280  

40

 
290  

40

 
300  

40

 
320  

12

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M20 30  

12

Toàn ren/ Nửa ren  
35  

12

 
40  

20

 
45  

15

 
50  

15

 
55  

15

 
60  

15

 
65  

15

 
70  

15

 
75  

12

 
80  

12

 
85  

12

 
90  

10

 
95  

10

 
100  

10

 
110  

10

 
120  

8

 
130  

8

 
140  

8

 
145  

6

 
150  

6

 
160  

6

 
170  

6

 
180  

6

 
190  

6

 
200  

6

 
210  

6

 
220  

6

 
230  

40

 
240  

40

 
250  

35

 
270  

6

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M24 40  

10

Toàn ren/ Nửa ren  
45  

10

 
50  

10

 
55  

10

 
60  

10

 
65  

8

 
70  

8

 
75  

8

 
80  

8

 
85  

8

 
90  

6

 
95  

6

 
100  

6

 
110  

6

 
120  

6

 
130  

5

 
140  

5

 
145  

5

 
150  

5

 
165  

5

 
170  

30

 
230  

30

 
250  

30

 
260  

25

 
280  

1

 
350  

1

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M27 250  

4

Toàn ren/ Nửa ren  

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M30 100  

6

Toàn ren/ Nửa ren  
110  

5

 
130  

5

 
300  

5

 
320  

5

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “BL lục giác chìm 10.9 mạ vàng (gold)
六角穴付ボルト(金メッキ)”