Bu lông 6 cạnh chìm gốm sứ

Bu lông lục giác chìm (Gốm sứ)
六角穴付ボルト(セラミック)

セラミック六角穴付きボルト

Mô tả sản phẩm

六角穴付ボルト(セラミック)

Bu lông lục giác chìm-1 Bu lông lục giác chìm-2

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bu lông lục giác chìm (Gốm sứ)
六角穴付ボルト(セラミック)”