Bu long luc giac chim

BL lục giác chìm INOX
六角穴付ボルト(SUS304,316…. )

六角穴付ボルト(SUS)

Mô tả sản phẩm

BL lục giác chìm INOX201 , SUS304 ,SUS 316 – 六角穴付ボルト(SUS304,SUS316…. )

Kích thước và Bảng giá  

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M2 6 CS0206SSFT

500

SUS 1810₫
10 CS0210SSFT

500

1810₫
15 CS0215SSFT

500

2180₫
8 CS0208SSFT

500

1810₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M2.5 5 CS2.505SSFT

1000

SUS 1810₫
6 CS2.506SSFT

1000

1810₫
8 CS2.508SSFT

1000

1810₫
10 CS2.510SSFT

1000

1810₫
15 CS2.515SSFT

500

2180₫
25 CS2.525SS

1000

3280₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M3 5 CS0305SSFT

500

SUS 610₫
6 CS0306SSFT

500

610₫
8 CS0308SSFT

500

610₫
10 CS0310SSFT

500

610₫
12 CS0312SSFT

500

610₫
15 CS0315SSFT

500

690₫
16 CS0316SSFT

500

690₫
20 CS0320SSFT

500

1050₫
25 CS0325SSHT

200

820₫
30 CS0330SSHT

200

820₫
35 CS0335SSHT

200

2100₫
40 CS0340SSHT

200

820₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M4 5 CS0405SSFT

500

SUS 1470₫
6 CS0406SSFT

500

630₫
8 CS0408SSFT

500

610₫
10 CS0410SSFT

500

780₫
12 CS0412SSFT

500

970₫
14 CS0414SSFT

500

1210₫
15 CS0415SSFT

500

1210₫
16 CS0416SSFT

500

820₫
20 CVS0420SSFT

500

930₫
25 CS0425SSFT

200

1060₫
30 CS0430SSHT

200

1420₫
35 CS0435SSHT

200

1420₫
40 CS0440SSHT

200

1510₫
45 CS0445SSHT

200

1620₫
50 CS0450SSHT

200

1700₫
55 CS0455SSHT

200

4910₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M5 5 CS0505SSFT

500

SUS 3190₫
6 CS0506SSFT

500

1620₫
8 CS0508SSFT

500

1120₫
10 CS0510SSFT

500

970₫
12 CS0512SSFT

500

970₫
15 CS0515SSFT

500

1120₫
16 CS0516SSFT

500

1140₫
18 CS0518SSFT

500

1190₫
20 CS0520SSFT

500

1210₫
25 CS0525SSFT

200

1490₫
30 CS0530SSHT

200

1620₫
35 CS0535SSHT

200

2050₫
40 CS0540SSHT

200

2110₫
45 CS0545SSHT

200

2540₫
50 CS0550SSHT

200

2760₫
55 CS0555SSHT

200

4710₫
60 CS0560SSHT

200

5080₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M6 5 CS0605SSFT

200

SUS 7230₫
6 CS06065SSFT

200

3850₫
8 CS06085SSFT

200

1470₫
10 CS06105SSFT

200

1060₫
12 CS06125SSFT

200

1120₫
14 CS06145SSFT

200

1210₫
15 CS06155SSFT

200

1210₫
16 CS06165SSFT

200

1250₫
20 CS06205SSFT

200

1340₫
25 CS06255SSFT

200

1570₫
30 CS0630SSFT

200

1640₫
35 CS0635SSHT

200

2070₫
40 CS0640SSHT

200

2370₫
45 CS0645SSHT

200

2650₫
50 CS0650SSHT

200

2910₫
55 CS0655SSHT

100

3490₫
60 CS0660SSHT

100

4710₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M8 8 CS0808SSHT

200

SUS  
10 CS0810SSHT

200

 
12 CS0812SSHT

200

 
15 CS0815SSHT

200

 
20 CS0820SSHT

200

 
25 CS0825SSHT

200

 
30 CS0830SSHT

200

3550₫
35 CS0835SSHT

100

 
45 CS0845SSHT

100

 
40 CS0840SSHT

100

 
50 CS0850SSHT

100

 
55 CS0855SSHT

100

 
60 CS0860SSHT

100

 
65 CS0865SSHT

100

 
70 CS0870SSHT

100

 
75 CS0875SSHT

100

 
80 CS0880SSHT

100

 
90 CS0890SSHT

100

 
100 CS08100SSHT

100

29190₫
110 CS08110SSHT

100

41580₫
120 CS08120SSHT

100

45620₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M10 15 CS1015SSFT

100

SUS  
20 CS1020SSFT

100

 
25 CS1025SSFT

100

7980₫
30 CS1030SSFT

100

 
35 CSS1035SSFT

100

 
40 CS1040SSFT

100

 
45 CS1045SSHT

100

 
50 CS1050SSHT

100

 
55 CS1055SSHT

100

 
60 CS1060SSHT

100

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M12 20 CS1220SSFT

100

SUS  
25 CS1225SSFT

100

 
30 CS1230SSFT

100

 
35 CS1235SSFT

100

 
40 CS1240SSFT

50

15860₫
45 CS1245SSFT

50

 
50 CS1250SSFT

50

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “BL lục giác chìm INOX
六角穴付ボルト(SUS304,316…. )”