Bánh xe xoay, có phanh Ø200, Inox (JAB-200)

Bánh xe xoay, có phanh Ø200, Inox (JAB-200)

Mô tả sản phẩm

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
偏心 自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d E (g)
200 ■ナイロン
PJAB-200 ナイロン 250 255.0 45 20 250 140/140 112/112 11 58 3,120
PBJAB-200 ナイロン B/B入 400 408.0 3,330
PBDJAB-200 ナイロン SUS入 3,330
■樹脂製ゴム
PNJAB-200 ゴム B/B入 220 224.4 42 20 250 140/140 112/112 11 58 3,400
PNDJAB-200 ゴム SUS入 3,400
PNAJAB-200 ゴム 160 163.2 3,230
■樹脂製ウレタンゴム
PNUJAB-200 ウレタン B/B入 350 357.0 42 20 250 140/140 112/112 11 58 3,270
PNUDJAB-200 ウレタン SUS入 3,270
PNUAJAB-200 ウレタン 250 255.0 3,100
■MCナイロン
UWBJAB-200 MCナイロン B/B入 500 510.0 42 20 250 140/140 112/112 11 58 4,280
UWBDJAB-200 MCナイロン SUS入 4,280
UWAJAB-200 MCナイロン 4,130
UWBSJAB-200 MCナイロン B/B入 34 3,740
UWBSDJAB-200 MCナイロン SUS入 3,740
■鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。
SJAB-200 ゴム B/B入 250 255.0 45 20 250 140/140 112/112 11 58 4,050
SRJAB-200 赤ゴム B/B入 200 204.0 4,050
SHJAB-200 高反発ゴム B/B入 250 255.0 4,050
CRJAB-200 耐熱ゴム B/B入 4,130
■鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。
SUIJAB-200 ウレタン B/B入 400 408.0 42 20 250 140/140 112/112 11 58 4,220
 SUWJAB-200  ウレタン ラジアル
B/B入
3,930
SUIEJAB-200 帯電防止ウレタン B/B入 4,220

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe xoay, có phanh Ø200, Inox (JAB-200)”