Bánh xe xoay, có phanh Ø100, Inox (JAB-100)

Bánh xe xoay, có phanh Ø100, Inox (JAB-100)

Mô tả sản phẩm

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
偏心 自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d E (g)
100 ■ナイロン
PJAB-100 ナイロン 120 122.4 35 12 144 95/95 71/71 11 35 990
PBJAB-100 ナイロン B/B入 180 183.6 1050
PBDJAB-100 ナイロン SUS入 1050
■樹脂製ゴム
PNJAB-100 ゴム B/B入 100 102.0 32 12 144 95/95 71/71 11 35 1,090
PNDJAB-100 ゴム SUS入 1,090
PNAJAB-100 ゴム 1,030
■樹脂製ウレタンゴム
PNUJAB-100 ウレタン B/B入 150 153.0 32 12 144 95/95 71/71 11 35 1,070
PNUDJAB-100 ウレタン SUS入 1,070
PNUAJAB-100 ウレタン 100 102.0 1,010
■MCナイロン
UWBJAB-100 MCナイロン B/B入 200 204.0 29 12 144 95/95 71/71 11 35 1,200
UWBDJAB-100 MCナイロン SUS入 1,200
UWAJAB-100 MCナイロン 1,150
UWBSJAB-100 MCナイロン B/B入 30 1,150
UWBSDJAB-100 MCナイロン SUS入 1,150
■鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。
SJAB-100 ゴム B/B入 130 132.6 35 12 144 95/95 71/71 11 35 1,190
SRJAB-100 赤ゴム B/B入 100 102.0 1,190
CRJAB-100 耐熱ゴム B/B入 130 132.6 1,220
■鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。
SUIJAB-100 ウレタン B/B入 180 183.6 32 12 144 95/95 71/71 11 35 1,260
SUIEJAB-100 帯電防止ウレタン B/B入 1,260

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe xoay, có phanh Ø100, Inox (JAB-100)”