Bánh xe xoay, có phanh Ø75, Inox (JAB-75)

Bánh xe xoay, có phanh Ø75, Inox (JAB-75)

Mô tả sản phẩm

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
偏心 自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d E (g)
75 ■ナイロン
PJAB-75 ナイロン 100 102.0 32 10 101 82/82 63/63 9.5 22 470
PBJAB-75 ナイロン B/B入 120 122.4 480
PBDJAB-75 ナイロン SUS入 480
■樹脂製ゴム
PNJAB-75 ゴム B/B入 70 71.4 32 10 101 82/82 63/63 9.5 22 560
PNDJAB-75 ゴム SUS入 560
PNAJAB-75 ゴム 520
■樹脂製ウレタンゴム
PNUJAB-75 ウレタン B/B入 100 102.0 32 10 101 82/82 63/63 9.5 22 550
PNUDJAB-75 ウレタン SUS入 550
PNUAJAB-75 ウレタン 70 71.4 500
■MCナイロン
UWBJAB-75 MCナイロン B/B入 150 153.0 24 10 101 82/82 63/63 9.5 22 570
UWBDJAB-75 MCナイロン SUS入 570
UWAJAB-75 MCナイロン 530
UWBSJAB-75 MCナイロン B/B入 26 550
UWBSDJAB-75 MCナイロン SUS入 550
■鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。
SJAB-75 ゴム B/B入 80 81.6 32 10 101 82/82 63/63 9.5 22 580
SRJAB-75 赤ゴム B/B入 60 61.2 580
CRJAB-75 耐熱ゴム B/B入 80 81.6 600
■鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。
SUIJAB-75 ウレタン B/B入 120 122.4 32 10 101 82/82 63/63 9.5 22 660
SUIEJAB-75 帯電防止ウレタン B/B入 660

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe xoay, có phanh Ø75, Inox (JAB-75)”