Bánh xe cố định Ø150, Inox (KA-150)

Bánh xe cố định Ø150, Inox (KA-150)

Mô tả sản phẩm

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2
P1/
P2
(P2′)
d (g)
150 ■ナイロン
PKA-150 ナイロン 180 183.6 45 20 198 137/93
※100/
56
(50)
11 1,370
PBKA-150 ナイロン B/B入 300 306.0 1,610
PBDKA-150 ナイロン SUS入 1,610
■樹脂製ゴム
PNKA-150 ゴム B/B入 175 178.5 38 20 198 137/93
※100/
56
(50)
11 1,630
PNDKA-150 ゴム SUS入 1,630
PNAKA-150 ゴム 140 142.8 1,470
■樹脂製ウレタンゴム
PNUKA-150 ウレタン B/B入 250 255.0 38 20 198 137/93
※100/
56
(50)
11 1,590
PNUDKA-150 ウレタン SUS入 1,590
PNUAKA-150 ウレタン 150 153.0 1,400
■MCナイロン
UWBKA-150 MCナイロン B/B入 350 357.0 40 20 198 137/93
※100/
56
(50)
11 2,050
UWBDKA-150 MCナイロン SUS入 2,050
UWAKA-150 MCナイロン 1,900
UWBSKA-150 MCナイロン B/B入 30 1,650
UWBSDKA-150 MCナイロン SUS入 1,650
■鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。
SKA-150 ゴム B/B入 200 204.0 45 20 198 137/93
※100/
56
(50)
11 1,920
SRKA-150 赤ゴム B/B入 160 163.2 1,920
CRKA-150 耐熱ゴム B/B入 200 204.0 1,960
■鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。
SUIKA-150 ウレタン B/B入 300 306.0 38 20 198 137/93
※100/
56
(50)
11 2,110
SUIEKA-150 帯電防止ウレタン B/B入 2,110

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe cố định Ø150, Inox (KA-150)”