Bánh xe cố định Ø130, Inox (KA-130)

Bánh xe cố định Ø130, Inox (KA-130)

Mô tả sản phẩm

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2
P1/
P2
(P2′)
d (g)
130 ■ナイロン
PKA-130 ナイロン 150 153.0 42 20 177 137/93
※100/
56
(50)
11 1,130
PBKA-130 ナイロン B/B入 250 255.0 1,330
PBDKA-130 ナイロン SUS入 1,330
■樹脂製ゴム
PNKA-130 ゴム B/B入 145 147.9 38 20 177 137/93
※100/
56
(50)
11 1,390
PNDKA-130 ゴム SUS入 1,390
PNAKA-130 ゴム 120 122.4 1,200
■樹脂製ウレタンゴム
PNUKA-130 ウレタン B/B入 200 204.0 35 20 177 137/93
※100/
56
(50)
11 1,330
PNUDKA-130 ウレタン SUS入 1,330
PNUAKA-130 ウレタン 120 122.4 1,140
■MCナイロン
UWBKA-130 MCナイロン B/B入 300 306.0 36 20 177 137/93
※100/
56
(50)
11 1,610
UWBDKA-130 MCナイロン SUS入 1,610
UWAKA-130 MCナイロン 1,460
UWBSKA-130 MCナイロン B/B入 30 1,350
UWBSDKA-130 MCナイロン SUS入 1,350
■鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。
SKA-130 ゴム B/B入 180 183.6 42 20 177 137/93
※100/
56
(50)
11 1,590
SRKA-130 赤ゴム B/B入 140 142.8 1,590
CRKA-130 耐熱ゴム B/B入 180 183.6 1,620
■鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。
SUIKA-130 ウレタン B/B入 250 255.0 32 20 177 137/93
※100/
56
(50)
11 1,720
SUIEKA-130 帯電防止ウレタン B/B入 1,720

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe cố định Ø130, Inox (KA-130)”