Bánh xe cố định Ø75, Inox (KA-75)

Bánh xe cố định Ø75, Inox (KA-75)

Mô tả sản phẩm

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d (g)
75 ■ナイロン
PKA-75 ナイロン 100 102.0 32 10 101 91/68 63/40 9.5 310
PBKA-75 ナイロン B/B入 120 122.4 370
PBDKA-75 ナイロン SUS入 370
■樹脂製ゴム
PNKA-75 ゴム B/B入 70 71.4 32 10 101 91/68 63/40 9.5 400
PNDKA-75 ゴム SUS入 400
PNAKA-75 ゴム 360
■樹脂製ウレタンゴム
PNUKA-75 ウレタン B/B入 100 102.0 32 10 101 91/68 63/40 9.5 390
PNUDKA-75 ウレタン SUS入 390
PNUAKA-75 ウレタン 70 71.4 340
■MCナイロン
UWBKA-75 MCナイロン B/B入 150 153.0 24 10 101 91/68 63/40 9.5 410
UWBDKA-75 MCナイロン SUS入 410
UWAKA-75 MCナイロン 370
UWBSKA-75 MCナイロン B/B入 26 390
UWBSDKA-75 MCナイロン SUS入 390
■鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。
SKA-75 ゴム B/B入 80 81.6 32 10 101 91/68 63/40 9.5 420
SRKA-75 赤ゴム B/B入 60 61.2 420
CRKA-75 耐熱ゴム B/B入 80 81.6 440
■鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。
SUIKA-75 ウレタン B/B入 120 122.4 32 10 101 91/68 63/40 9.5 500
SUIEKA-75 帯電防止ウレタン B/B入 500

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe cố định Ø75, Inox (KA-75)”