Bánh xe cố định, có phanh, Inox Ø130 (KABZ-130)

Bánh xe cố định, có phanh, Inox Ø130 (KABZ-130)

Mô tả sản phẩm

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2
P1/
P2
(P2′)
d (g)
130 ■ナイロン
PKABZ-130 ナイロン 150 153.0 42 20 177 137/93
※100/
56
(50)
11 1,310
PBKABZ-130 ナイロン B/B入 250 255.0 1,510
PBDKABZ-130 ナイロン SUS入 1,510
■樹脂製ゴム
PNKABZ-130 ゴム B/B入 145 147.9 38 20 177 137/93
※100/
56
(50)
11 1,570
PNDKABZ-130 ゴム SUS入 1,570
PNAKABZ-130 ゴム 120 122.4 1,380
■樹脂製ウレタンゴム
PNUKABZ-130 ウレタン B/B入 200 204.0 35 20 177 137/93
※100/
56
(50)
11 1,510
PNUDKABZ-130 ウレタン SUS入 1,510
PNUAKABZ-130 ウレタン 120 122.4 1,320
■MCナイロン
UWBKABZ-130 MCナイロン B/B入 300 306.0 36 20 177 137/93
※100/
56
(50)
11 1,790
UWBDKABZ-130 MCナイロン SUS入 1,790
UWAKABZ-130 MCナイロン 1,640
UWBSKABZ-130 MCナイロン B/B入 30 1,530
UWBSDKABZ-130 MCナイロン SUS入 1,530
■鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。
SKABZ-130 ゴム B/B入 180 183.6 42 20 177 137/93
※100/
56
(50)
11 1,770
SRKABZ-130 赤ゴム B/B入 140 142.8 1,770
CRKABZ-130 耐熱ゴム B/B入 180 183.6 1,800
■鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。
SUIKABZ-130 ウレタン B/B入 250 255.0 32 20 177 137/93
※100/
56
(50)
11 1,900
SUIEKABZ-130 帯電防止ウレタン B/B入 1,900

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe cố định, có phanh, Inox Ø130 (KABZ-130)”