Bánh xe cố định, có phanh, Inox Ø75 (KABZ-75)

Bánh xe cố định, có phanh, Inox Ø75 (KABZ-75)

Mô tả sản phẩm

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d (g)
75 ■ナイロン
PKABZ-75 ナイロン 100 102.0 32 10 101 91/68 63/40 9.5 360
PBKABZ-75 ナイロン B/B入 120 122.4 420
PBDKABZ-75 ナイロン SUS入 420
■樹脂製ゴム
PNKABZ-75 ゴム B/B入 70 71.4 32 10 101 91/68 63/40 9.5 450
PNDKABZ-75 ゴム SUS入 450
PNAKABZ-75 ゴム 410
■樹脂製ウレタンゴム
PNUKABZ-75 ウレタン B/B入 100 102.0 32 10 101 91/68 63/40 9.5 440
PNUDKABZ-75 ウレタン SUS入 440
PNUAKABZ-75 ウレタン 70 71.4 390
■MCナイロン
UWBKABZ-75 MCナイロン B/B入 150 153.0 24 10 101 91/68 63/40 9.5 460
UWBDKABZ-75 MCナイロン SUS入 460
UWAKABZ-75 MCナイロン 420
UWBSKABZ-75 MCナイロン B/B入 26 440
UWBSDKABZ-75 MCナイロン SUS入 440
■鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。
SKABZ-75 ゴム B/B入 80 81.6 32 10 101 91/68 63/40 9.5 470
SRKABZ-75 赤ゴム B/B入 60 61.2 470
CRKABZ-75 耐熱ゴム B/B入 80 81.6 490
■鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。
SUIKABZ-75 ウレタン B/B入 120 122.4 32 10 101 91/68 63/40 9.5 550
SUIEKABZ-75 帯電防止ウレタン B/B入 550

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe cố định, có phanh, Inox Ø75 (KABZ-75)”