Tiêu chuẩn bước ren P hệ mét JIS B 0205-2 (ねじピッチ)

Tiêu chuẩn bước ren P  JIS B 0205-2 

Kích thước  Bước ren P
Ren Thường  Ren Mịn
M2 0.4 0.25
M2.3 0.4 0.25
M2.5 0.45 0.35
M2.6 0.45 0.35
M3 0.5 0.35
M3.5 0.6 0.35
M4 0.7 0.5
M5 0.8 0.5
M6 1 0.75
M8 1.25 1 0.75
M10 1.5 1.25 1  0.75
M12 1.75 1.5 1.25 1
M14 2 1.5 1.25
M16 2 1.5 1.25
M18 2.5 2 1.5
M20 2.5 2 1.5 1
M22 2.5 2 1.5
M24 3 2 1.5 1
M27 3 2 1.5
M30 3.5 3 2 1.5
M33 3.5 2 1.5
M36 4 3 2
M39 4 3 2
M42 4.5 3 2
M45 4.5 3 2
M48 5 3 2
M52 5 3 2
M56 5.5 3 2
M60 5.5 3 2
M64 6 3 2
M68 6 3 2
M72 6 2
M76 6 2
M80 6 2

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức liên quan