Vit chong trom sf01

SYSTEM 5 MACHINE SCREWS (SF01)

Mô tả sản phẩm

sf-01a

– Không có lỗ ở đầu vít, có 5 mấu tròn nên dùng kìm không mở được
– Hãy sử dụng loại này nếu bạn cần một loại cỡ nhỏ trong sản phẩm chống trộm TRF
– Nguyên vật liệu :

  • SUS(A2) = Thép không gỉ
  • SUS(A2)-BK = Thép không gỉ oxi hóa đen bề mặt
  • SUS (A2) – NY = Thép không gỉ gia công Nylok

– Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

M2 M2.3 M2.5 M2.6
dk 4.5 4.5 5.5 5.5
k 1.45 1.45 2.02 2.02
Driver No SF2 SF2 SF3 SF3

SUS (A2)

M2 M2.3 M2.5 M2.6 Đóng gói
L- 3 SF010203 SF012303 SF012503 SF012603 100
L- 4 SF010204 SF012304 SF012504 SF012604 100
L- 5 SF010205 SF012305 SF012505 SF012605 100
L- 6 SF010206 SF012306 SF012506 SF012606 100
L- 8 SF010208 SF012308 SF012508 SF012608 100
L-10 SF010210 SF012310 SF012510 SF012610 100
L-12 SF010212 SF012312 SF012512 SF012612 100
L-16 SF010216 SF012316 SF012516 SF012616 100
L-20 SF012520 SF012620 100

SUS (A2) – BK

M2 M2.3 M2.5 M2.6 Đóng gói
L- 3 SF010203BK SF012303BK SF012503BK SF012603BK 100
L- 4 SF010204BK SF012304BK SF012504BK SF012604BK 100
L- 5 SF010205BK SF012305BK SF012505BK SF012605BK 100
L- 6 SF010206BK SF012306BK SF012506BK SF012606BK 100
L- 8 SF010208BK SF012308BK SF012508BK SF012608BK 100
L-10 SF010210BK SF012310BK SF012510BK SF012610BK 100
L-12 SF010212BK SF012312BK SF012512BK SF012612BK 100
L-16 SF010216BK SF012316BK SF012516BK SF012616BK 100
L-20 SF012520BK SF012620BK 100

SUS (A2) – NY

M2 M2.3 M2.5 M2.6 Đóng gói
L- 3 SF010203NY SF012303NY SF012503NY SF012603NY 100
L- 4 SF010204NY SF012304NY SF012504NY SF012604NY 100
L- 5 SF010205NY SF012305NY SF012505NY SF012605NY 100
L- 6 SF010206NY SF012306NY SF012506NY SF012606NY 100
L- 8 SF010208NY SF012308NY SF012508NY SF012608NY 100
L-10 SF010210NY SF012310NY SF012510NY SF012610NY 100
L-12 SF010212NY SF012312NY SF012512NY SF012612NY 100
L-16 SF010216NY SF012316NY SF012516NY SF012616NY 100
L-20 SF012520NY SF012620NY 100

cataloge

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “SYSTEM 5 MACHINE SCREWS (SF01)”