Mũi taro nén phủ TiN R+V Yamawa

Mũi taro nén phủ TiN R+V Yamawa

2.5 trên 5 dựa trên 4 bình chọn của khách hàng
(4 đánh giá của khách hàng)

Mô tả sản phẩm

Mũi taro nén phủ TiN R+V Yamawa

Mũi taro nén phủ TiN R+V Yamawa

Mũi taro nén phủ TiN R+V Yamawa

Mũi taro nén phủ TiN R+V Yamawa

– Model R+V là dòng mũi taro nén hay taro ép phủ TiN chống mài mòn và tăng tuổi thọ của dụng cụ

– Mũi taro nén R+V gia công được cả vật liệu phi kim và kim loại

Mã Hàng  Model  Thông số  Mô tả  Giá 
RVP41.0BP G4 M1 X 0.25 Mũi taro nén R+V G4 M1 X 0.25 (P) Liên hệ
RVP41.0BB G4 M1 X 0.25 Mũi taro nén R+V G4 M1 X 0.25 (B) Liên hệ
RVP51.0BP G5 M1 X 0.25 Mũi taro nén R+V G5 M1 X 0.25 (P) Liên hệ
RVP51.0BB G5 M1 X 0.25 Mũi taro nén R+V G5 M1 X 0.25 (B) Liên hệ
RVP41.2BP G4 M1.2 X 0.25 Mũi taro nén R+V G4 M1.2 X 0.25 (P) Liên hệ
RVP41.2BB G4 M1.2 X 0.25 Mũi taro nén R+V G4 M1.2 X 0.25 (B) Liên hệ
RVP51.2BP G5 M1.2 X 0.25 Mũi taro nén R+V G5 M1.2 X 0.25 (P) Liên hệ
RVP51.2BB G5 M1.2 X 0.25 Mũi taro nén R+V G5 M1.2 X 0.25 (B) Liên hệ
RVP41.4CP G4 M1.4 X 0.3 Mũi taro nén R+V G4 M1.4 X 0.3 (P) Liên hệ
RVP41.4CB G4 M1.4 X 0.3 Mũi taro nén R+V G4 M1.4 X 0.3 (B) Liên hệ
RVP51.4CP G5 M1.4 X 0.3 Mũi taro nén R+V G5 M1.4 X 0.3 (P) Liên hệ
RVP51.4CB G5 M1.4 X 0.3 Mũi taro nén R+V G5 M1.4 X 0.3 (B) Liên hệ
RVP41.6DP G4 M1.6 X 0.35 Mũi taro nén R+V G4 M1.6 X 0.35 (P) Liên hệ
RVP41.6DB G4 M1.6 X 0.35 Mũi taro nén R+V G4 M1.6 X 0.35 (B) Liên hệ
RVP51.6DP G5 M1.6 X 0.35 Mũi taro nén R+V G5 M1.6 X 0.35 (P) Liên hệ
RVP51.6DB G5 M1.6 X 0.35 Mũi taro nén R+V G5 M1.6 X 0.35 (B) Liên hệ
RVP61.6DB G6 M1.6 X 0.35 Mũi taro nén R+V G6 M1.6 X 0.35 (B) Liên hệ
RVP41.7DP G4 M1.7 X 0.35 Mũi taro nén R+V G4 M1.7 X 0.35 (P) Liên hệ
RVP41.7DB G4 M1.7 X 0.35 Mũi taro nén R+V G4 M1.7 X 0.35 (B) Liên hệ
RVP51.7DP G5 M1.7 X 0.35 Mũi taro nén R+V G5 M1.7 X 0.35 (P) Liên hệ
RVP51.7DB G5 M1.7 X 0.35 Mũi taro nén R+V G5 M1.7 X 0.35 (B) Liên hệ
RVP61.7DP G6 M1.7 X 0.35 Mũi taro nén R+V G6 M1.7 X 0.35 (P) Liên hệ
RVP61.7DB G6 M1.7 X 0.35 Mũi taro nén R+V G6 M1.7 X 0.35 (B) Liên hệ
RVP42.0EP G4 M2 X 0.4 Mũi taro nén R+V G4 M2 X 0.4 (P) Liên hệ
RVP42.0EB G4 M2 X 0.4 Mũi taro nén R+V G4 M2 X 0.4 (B) Liên hệ
RVP52.0EP G5 M2 X 0.4 Mũi taro nén R+V G5 M2 X 0.4 (P) Liên hệ
RVP52.0EB G5 M2 X 0.4 Mũi taro nén R+V G5 M2 X 0.4 (B) Liên hệ
RVP62.0EP G6 M2 X 0.4 Mũi taro nén R+V G6 M2 X 0.4 (P) Liên hệ
RVP62.0EB G6 M2 X 0.4 Mũi taro nén R+V G6 M2 X 0.4 (B) Liên hệ
RVP42.3EP G4 M2.3 X 0.4 Mũi taro nén R+V G4 M2.3 X 0.4 (P) Liên hệ
RVP42.3EB G4 M2.3 X 0.4 Mũi taro nén R+V G4 M2.3 X 0.4 (B) Liên hệ
RVP52.3EP G5 M2.3 X 0.4 Mũi taro nén R+V G5 M2.3 X 0.4 (P) Liên hệ
RVP52.3EB G5 M2.3 X 0.4 Mũi taro nén R+V G5 M2.3 X 0.4 (B) Liên hệ
RVP52.5FP G5 M2.5 X 0.45 Mũi taro nén R+V G5 M2.5 X 0.45 (P) Liên hệ
RVP52.5FB G5 M2.5 X 0.45 Mũi taro nén R+V G5 M2.5 X 0.45 (B) Liên hệ
RVP62.5FP G6 M2.5 X 0.45 Mũi taro nén R+V G6 M2.5 X 0.45 (P) Liên hệ
RVP62.5FB G6 M2.5 X 0.45 Mũi taro nén R+V G6 M2.5 X 0.45 (B) Liên hệ
RVP52.6FP G5 M2.6 X 0.45 Mũi taro nén R+V G5 M2.6 X 0.45 (P) Liên hệ
RVP52.6FB G5 M2.6 X 0.45 Mũi taro nén R+V G5 M2.6 X 0.45 (B) Liên hệ
RVP62.6FP G6 M2.6 X 0.45 Mũi taro nén R+V G6 M2.6 X 0.45 (P) Liên hệ
RVP62.6FB G6 M2.6 X 0.45 Mũi taro nén R+V G6 M2.6 X 0.45 (B) Liên hệ
RVP53.0GP G5 M3 X 0.5 Mũi taro nén R+V G5 M3 X 0.5 (P) Liên hệ
RVP53.0GB G5 M3 X 0.5 Mũi taro nén R+V G5 M3 X 0.5 (B) Liên hệ
RVP63.0GP G6 M3 X 0.5 Mũi taro nén R+V G6 M3 X 0.5 (P) Liên hệ
RVP63.0GB G6 M3 X 0.5 Mũi taro nén R+V G6 M3 X 0.5 (B) Liên hệ
RVP73.0GP G7 M3 X 0.5 Mũi taro nén R+V G7 M3 X 0.5 (P) Liên hệ
RVP73.0GB G7 M3 X 0.5 Mũi taro nén R+V G7 M3 X 0.5 (B) Liên hệ
RVP83.0GP G8 M3 X 0.5 Mũi taro nén R+V G8 M3 X 0.5 (P) Liên hệ
RVP54.0IP G5 M4 X 0.7 Mũi taro nén R+V G5 M4 X 0.7 (P) Liên hệ
RVP54.0IB G5 M4 X 0.7 Mũi taro nén R+V G5 M4 X 0.7 (B) Liên hệ
RVP64.0IP G6 M4 X 0.7 Mũi taro nén R+V G6 M4 X 0.7 (P) Liên hệ
RVP64.0IB G6 M4 X 0.7 Mũi taro nén R+V G6 M4 X 0.7 (B) Liên hệ
RVP74.0IP G7 M4 X 0.7 Mũi taro nén R+V G7 M4 X 0.7 (P) Liên hệ
RVP74.0IB G7 M4 X 0.7 Mũi taro nén R+V G7 M4 X 0.7 (B) Liên hệ
RVP84.0IP G8 M4 X 0.7 Mũi taro nén R+V G8 M4 X 0.7 (P) Liên hệ
RVP84.0IB G8 M4 X 0.7 Mũi taro nén R+V G8 M4 X 0.7 (B) Liên hệ
RVP55.0KP G5 M5 X 0.8 Mũi taro nén R+V G5 M5 X 0.8 (P) Liên hệ
RVP55.0KB G5 M5 X 0.8 Mũi taro nén R+V G5 M5 X 0.8 (B) Liên hệ
RVP65.0KP G6 M5 X 0.8 Mũi taro nén R+V G6 M5 X 0.8 (P) Liên hệ
RVP65.0KB G6 M5 X 0.8 Mũi taro nén R+V G6 M5 X 0.8 (B) Liên hệ
RVP75.0KP G7 M5 X 0.8 Mũi taro nén R+V G7 M5 X 0.8 (P) Liên hệ
RVP75.0KB G7 M5 X 0.8 Mũi taro nén R+V G7 M5 X 0.8 (B) Liên hệ
RVP85.0KP G8 M5 X 0.8 Mũi taro nén R+V G8 M5 X 0.8 (P) Liên hệ
RVP85.0KB G8 M5 X 0.8 Mũi taro nén R+V G8 M5 X 0.8 (B) Liên hệ
RVP66.0MP G6 M6 X 1 Mũi taro nén R+V G6 M6 X 1 (P) Liên hệ
RVP66.0MB G6 M6 X 1 Mũi taro nén R+V G6 M6 X 1 (B) Liên hệ
RVP76.0MP G7 M6 X 1 Mũi taro nén R+V G7 M6 X 1 (P) Liên hệ
RVP76.0MB G7 M6 X 1 Mũi taro nén R+V G7 M6 X 1 (B) Liên hệ
RVP86.0MP G8 M6 X 1 Mũi taro nén R+V G8 M6 X 1 (P) Liên hệ
RVP86.0MB G8 M6 X 1 Mũi taro nén R+V G8 M6 X 1 (B) Liên hệ

 

 

Quý khách có nhu cầu khác tải Cataloge theo đường link  dưới :

https://drive.google.com/file/d/1TYwoV_5hv-wGoqVPb2_XOmcGs7g0Xkwq/view

 

Xin liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ

Địa chỉ: Số 609, Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

 

 

 

 

 

 

 

4 reviews for Mũi taro nén phủ TiN R+V Yamawa

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Mũi taro nén phủ TiN R+V Yamawa”