đai ốc hàn 4 chân

Đai ốc hàn 4 chân
四角溶接ナット

Mô tả sản phẩm

Đai ốc hàn 4 chân sẽ có 2

Loại 1D không dẫn hướng &  Loại 1C Có dẫn hướng

1, Đai ốc hàn 4 chân loại 1D (ko dẫn hướng)

2, Đai ốc hàn 4 chân loại 1C (Có dẫn hướng)

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đai ốc hàn 4 chân
四角溶接ナット”