Dai oc loai 3

Đai ốc lục giác loại 3 (SUS)
六角ナット3種

Mô tả sản phẩm

六角ナット3種 SUS304

「六角ナット3種」の画像検索結果

Phân biệt đai ốc loại 1 , loại 2 , loại 3

1,Loại 1 : Vát mép 1 mặt có độ dày bằng loại 2

2,Loại 2 : Vát mép 2 mặt có độ dày bằng loại 1

3,Loại 3: Vát mép 2 mặt giống loại 2 nhưng mỏng hơn loại 2
đai ốc loại 1,2,3

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đai ốc lục giác loại 3 (SUS)
六角ナット3種”