Bu long luc giac chim khong dau mui tu

vít trí đầu lõm (lục giác chìm mũi tù)
止めネジくぼみ先

六角穴付止めネジ(HK)

Mô tả sản phẩm

vít trí đầu lõm (lục giác chìm mũi tù)-止めネジくぼみ先

              vit khong dau bv

 

Kích thước Bước ren (P) dz e s t
max min min min max min 1 min 2
M2 0.4 1.0 0.75 1.003 0.889 0.902 0.8 1.7
M2.5 0.45 1.2 0.95 1.427 1.270 1.295 1.2 2.0
M3 0.5 1.4 1.15 1.73 1.502 1.545 1.2 2.0
M4 0.7 2.0 1.75 2.30 2.020 2.045 1.5 2.5
M5 0.8 2.5 2.25 2.87 2.520 2.560 2.0 3.0
M6 1.0 3.0 2.75 3.44 3.020 3.080 2.0 3.5
M8 1.25 5.0 4.7 4.58 4.020 4.095 3.0 5.0
M10 1.5 6.0 5.7 5.72 5.020 5.095 4.0 6.0
M12 1.75 8.0 7.64 6.86 6.020 6.095 4.8 8.0
M16 2.0 10.0 9.64 9.15 8.025 8.115 6.4 10.0

Trên đây là thông số kỹ thuật Bu lông lục giác chìm không đầu mũi tù. Nếu quý khách muốn tìm hiểu về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Kích thước và Bảng giá  

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Xử lý bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M2 5 HK0205F

1000

Thô 2800₫ 2500₫ 2200₫ 2000₫ 1800₫
8 HK0208F

1000

3700₫ 3300₫ 3000₫ 2700₫ 2400₫
10 HK0210F

1000

4400₫ 4000₫ 3600₫ 3200₫ 2900₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Xử lý bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M2.5 5 HK2.505F

1000

Thô 2100₫ 1900₫ 1700₫ 1500₫ 1300₫
6 HK2.506F

1000

2400₫ 2100₫ 1900₫ 1700₫ 1500₫
8 HK2.508F

1000

2700₫ 2400₫ 2100₫ 1900₫ 1700₫
10 HK2.510F

1000

3000₫ 2700₫ 2400₫ 2100₫ 1900₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Xử lý bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M3 3 HK0303F

1000

Thô 1000₫ 900₫ 800₫ 700₫ 600₫
4 HK0304F

1000

1000₫ 900₫ 800₫ 700₫ 600₫
5 HK0305F

1000

1000₫ 900₫ 800₫ 700₫ 600₫
6 HK0306F

1000

1000₫ 900₫ 800₫ 700₫ 600₫
8 HK0308F

1000

1000₫ 900₫ 800₫ 700₫ 600₫
10 HK0310F

1000

1300₫ 1100₫ 1000₫ 900₫ 800₫
12 HK0312F

1000

1700₫ 1500₫ 1300₫ 1100₫ 1000₫
15 HK0315F

1000

2100₫ 1900₫ 1700₫ 1500₫ 1300₫
20 HK0320F

1000

3500₫ 3100₫ 2800₫ 2500₫ 2200₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Xử lý bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M4 4 HK0404F

1000

Thô 1000₫ 900₫ 800₫ 700₫ 600₫
5 HK0405F

1000

1000₫ 900₫ 800₫ 700₫ 600₫
6 HK0406F

1000

1000₫ 900₫ 800₫ 700₫ 600₫
8 HK0408F

1000

1000₫ 900₫ 800₫ 700₫ 600₫
10 HK0410F

1000

1100₫ 1000₫ 900₫ 800₫ 700₫
12 HK0412F

1000

1700₫ 1500₫ 1300₫ 1100₫ 1000₫
15 HK0415F

1000

2100₫ 1900₫ 1700₫ 1500₫ 1300₫
20 HK0420F

2400

2400₫ 2100₫ 1900₫ 1700₫ 1500₫
25 HK0425F

1000

3300₫ 3000₫ 2700₫ 2400₫ 2100₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Xử lý bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M5 5 HK0505F

1000

Thô 1000₫ 900₫ 800₫ 700₫ 600₫
6 HK0506F

1000

1000₫ 900₫ 800₫ 700₫ 600₫
8 HK0508F

1000

1000₫ 900₫ 800₫ 700₫ 600₫
10 HK0510F

1000

1100₫ 1000₫ 900₫ 800₫ 700₫
12 HK0512F

1000

1700₫ 1500₫ 1300₫ 1100₫ 1000₫
15 HK0515F

1000

2000₫ 1800₫ 1600₫ 1400₫ 1200₫
20 HK0520F

1000

2400₫ 2100₫ 1900₫ 1700₫ 1500₫
25 HK0525F

500

3300₫ 3000₫ 2700₫ 2400₫ 2100₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Xử lý bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M6 5 HK0605F

1000

Thô 2400₫ 2100₫ 1900₫ 1700₫ 1500₫
6 HK0606F

500

1500₫ 1300₫ 1100₫ 1000₫ 900₫
8 HK0608F

500

1700₫ 1500₫ 1300₫ 1100₫ 1000₫
10 HK0610F

500

1700₫ 1500₫ 1300₫ 1100₫ 1000₫
12 HK0612F

500

1900₫ 1700₫ 1500₫ 1300₫ 1100₫
15 HK0615F

500

2200₫ 2000₫ 1800₫ 1600₫ 1400₫
16 HK0616F

500

2200₫ 2000₫ 1800₫ 1600₫ 1400₫
20 HK0620F

1000

2500₫ 2200₫ 2000₫ 1800₫ 1600₫
25 HK0625F

500

3300₫ 3000₫ 2700₫ 2400₫ 2100₫
30 HK0630F

500

4000₫ 3600₫ 3200₫ 2900₫ 2600₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Xử lý bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M8 8 HK0808F

500

Thô 2200₫ 2000₫ 1800₫ 1600₫ 1400₫
10 HK0810F

500

2200₫ 2000₫ 1800₫ 1600₫ 1400₫
12 HK0818F

500

2400₫ 2100₫ 1900₫ 1700₫ 1500₫
15 HK0815F

200

2700₫ 2400₫ 2100₫ 1900₫ 1700₫
20 HK0820F

500

3100₫ 2800₫ 2500₫ 2200₫ 2000₫
25 HK0825F

200

4100₫ 3700₫ 3300₫ 3000₫ 2700₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Xử lý bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M10 10 HK1010F

500

Thô 3500₫ 3100₫ 2800₫ 2500₫ 2200₫
12 HK1012F

500

3500₫ 3100₫ 2800₫ 2500₫ 2200₫
15 HK1015F

500

3900₫ 3500₫ 3100₫ 2800₫ 2500₫
20 HK1020F

500

4400₫ 4000₫ 3600₫ 3200₫ 2900₫
30 HK1030F

100

7000₫ 6300₫ 5700₫ 5100₫ 4600₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Xử lý bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M12 25 HK1225F

200

Thô 7500₫ 6800₫ 6100₫ 5500₫ 5000₫
15 HK1215F

200

5700₫ 5100₫ 4600₫ 4100₫ 3700₫
20 HK1220F

200

6600₫ 6000₫ 5400₫ 4900₫ 4400₫
30 HK1230F

100

9400₫ 8500₫ 7700₫ 7000₫ 6300₫
15 P=1.25 HK1215FP1.25

200

14300₫ 13000₫ 11800₫ 10700₫ 9700₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “vít trí đầu lõm (lục giác chìm mũi tù)
止めネジくぼみ先”