Bánh xe cố định, có phanh Ø75 (KBZ-75)

Bánh xe cố định, có phanh Ø75 (KBZ-75)

Mô tả sản phẩm

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d (g)
75 ■鋼板製ゴム
SKBZ-75 ゴム B/B入 80 81.6 32 10 101 91/68 63/40 9.5 480
SRKBZ-75 赤ゴム B/B入 60 61.2 480
CRKBZ-75 耐熱ゴム B/B入 80 81.6 500
■鋼板製ウレタンゴム
SUIKBZ-75 ウレタン B/B入 120 122.4 32 10 101 91/68 63/40 9.5 560
SUIEKBZ-75 帯電防止ウレタン B/B入 560
■樹脂製ゴム
PNKBZ-75 ゴム B/B入 70 71.4 32 10 101 91/68 63/40 9.5 460
PNDKBZ-75 ゴム SUS入 460
PNAKBZ-75 ゴム 420
■樹脂製ウレタンゴム
PNUKBZ-75 ウレタン B/B入 100 102.0 32 10 101 91/68 63/40 9.5 450
PNUDKBZ-75 ウレタン SUS入 450
PNUAKBZ-75 ウレタン 70 71.4 400
■ナイロン
PKBZ-75 ナイロン 100 102.0 32 10 101 91/68 63/40 9.5 370
PBKBZ-75 ナイロン B/B入 120 122.4 430
PBDKBZ-75 ナイロン SUS入 430
■MCナイロン
UWBKBZ-75 MCナイロン B/B入 120 122.4 24 10 101 91/68 63/40 9.5 470
UWBDKBZ-75 MCナイロン SUS入 470
UWAKBZ-75 MCナイロン 430
UWBSKBZ-75 MCナイロン B/B入 26 450
UWBSDKBZ-75 MCナイロン SUS入 450

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe cố định, có phanh Ø75 (KBZ-75)”