Bánh xe cố định, có phanh Ø100 (KBZ-100)

Bánh xe cố định, có phanh Ø100 (KBZ-100)

Mô tả sản phẩm

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d (g)
100 ■鋼板製ゴム
SKBZ-100 ゴム B/B入 130 132..6 35 12 144 115/80 80/45 11 920
SRKBZ-100 赤ゴム B/B入 100 102.2 920
CRKBZ-100 耐熱ゴム B/B入 130 132.6 950
■鋼板製ウレタンゴム
SUIKBZ-100 ウレタン B/B入 180 183.6 32 12 144 115/80 80/45 11 990
SUIEKBZ-100 帯電防止ウレタン B/B入 990
■樹脂製ゴム
PNKBZ-100 ゴム B/B入 100 102.0 32 12 144 115/80 80/45 11 820
PNDKBZ-100 ゴム SUS入 820
PNAKBZ-100 ゴム 760
■樹脂製ウレタンゴム
PNUKBZ-100 ウレタン B/B入 150 153.0 32 12 144 115/80 80/45 11 800
PNUDKBZ-100 ウレタン SUS入 800
PNUAKBZ-100 ウレタン 100 102.0 740
■ナイロン
PKBZ-100 ナイロン 120 122.4 35 12 144 115/80 80/45 11 720
PBKBZ-100 ナイロン B/B入 180 183.6 780
PBDKBZ-100 ナイロン SUS入 780
■MCナイロン
UWBKBZ-100 MCナイロン B/B入 180 183.6 29 12 144 115/80 80/45 11 930
UWBDKBZ-100 MCナイロン SUS入 930
UWAKBZ-100 MCナイロン 880
UWBSKBZ-100 MCナイロン B/B入 30 880
UWBSDKBZ-100 MCナイロン SUS入 880

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe cố định, có phanh Ø100 (KBZ-100)”