Bánh xe cố định, có phanh Ø150 (KBZ-150)

Bánh xe cố định, có phanh Ø150 (KBZ-150)

Mô tả sản phẩm

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2
P1/
P2
(P2′)
d (g)
130 ■鋼板製ゴム
SKBZ-130 ゴム B/B入 180 183.6 42 20 177 137/93
※100/
56
(50)
11 1,750
SRKBZ-130 赤ゴム B/B入 140 142.8 1,750
CRKBZ-130 耐熱ゴム B/B入 180 183.6 1,780
■鋼板製ウレタンゴム
SUIKBZ-130 ウレタン B/B入 250 255.0 35 20 177 137/93
※100/
56
(50)
11 1,880
SUIEKBZ-130 帯電防止ウレタン B/B入 1,880
■樹脂製ゴム
PNKBZ-130 ゴム B/B入 145 147.9 38 20 177 137/93
※100/
56
(50)
11 1,550
PNDKBZ-130 ゴム SUS入 1,550
PNAKBZ-130 ゴム 120 122.4 1,360
■樹脂製ウレタンゴム
PNUKBZ-130 ウレタン B/B入 200 204.0 35 20 177 137/93
※100/
56
(50)
11 1,490
PNUDKBZ-130 ウレタン SUS入 1,490
PNUAKBZ-130 ウレタン 120 122.4 1,300
■ナイロン
PKBZ-130 ナイロン 150 153.0 42 20 177 137/93
※100/
56
(50)
11 1,290
PBKBZ-130 ナイロン B/B入 250 255.0 1,490
PBDKBZ-130 ナイロン SUS入 1,490
■MCナイロン
UWBKBZ-130 MCナイロン SUS入 250 255.0 36 20 177 137/93
※100/
56
(50)
11 1,770
UWBDKBZ-130 MCナイロン SUS入 1,770
UWAKBZ-130 MCナイロン 1,620
UWBSKBZ-130 MCナイロン B/B入 30 1,510
UWBSDKBZ-130 MCナイロン SUS入 1,510

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe cố định, có phanh Ø150 (KBZ-150)”