Bánh xe cố định, có phanh Ø200 (KBZ-200)

Bánh xe cố định, có phanh Ø200 (KBZ-200)

Mô tả sản phẩm

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d (g)
200 ■鋼板製ゴム
SKBZ-200 ゴム B/B入 250 255.0 45 20 250 151/102 112/63 11 3,600
SRKBZ-200 赤ゴム B/B入 200 204.0 3,600
SHKBZ-200 高反発ゴム B/B入 250 255.0 3,600
CRKBZ-200 耐熱ゴム B/B入 3,680
■鋼板製ウレタン
SUIKBZ-200 ウレタン B/B入 400 408.0 42 20 250 151/102 112/63 11 3,770
SUWKBZ-200  ウレタン ラジアル
B/B入
3,480
SUIEKBZ-200 帯電防止ウレタン B/B入 3,770
■樹脂製ゴム
PNKBZ-200 樹脂製ゴム B/B入 220 224.4 42 20 250 151/102 112/63 11 2,950
PNDKBZ-200 樹脂製ゴム SUS入 2,950
PNAKBZ-200 樹脂製ゴム 160 163.2 2,780
■樹脂製ウレタン
PNUKBZ-200 樹脂製ウレタン B/B入 350 357.0 42 20 250 151/102 112/63 11 2,820
PNUDKBZ-200 樹脂製ウレタン SUS入 2,820
PNUAKBZ-200 樹脂製ウレタン 250 255.0 2,650
■ナイロン
PKBZ-200 ナイロン 250 255.0 45 20 250 151/102 112/63 11 2,670
PBKBZ-200 ナイロン B/B入 400 408.0 2,880
PBDKBZ-200 ナイロン SUS入 2,880
■MCナイロン
UWBKBZ-200 MCナイロン B/B入 420 428.4 42 20 250 151/102 112/63 11 3,830
UWBDKBZ-200 MCナイロン SUS入 3,830
UWAKBZ-200 MCナイロン 3,680
UWBSKBZ-200 MCナイロン B/B入 34 3,290
UWBSDKBZ-200 MCナイロン SUS入 3,290

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe cố định, có phanh Ø200 (KBZ-200)”