Các ký hiệu cơ bản trong mạ kẽm điên phân

1 Ep-Fe/Zn5/CM2 là gì ? 6 SPLE-Fe/Zn5/CM2 là gì ?
Ep Mạ điện phân SPLE Mạ điện phân
Fe Thép Fe Thép
Zn5 Lớp mạ kẽm dày 5μm trở lên Zn5 Lớp mạ kẽm dày 5μm trở lên
CM2 xử lý Chromate màu CM2 xử lý Chromate màu
2 MFZN-5b là gì ? 7 Zn-cm1 là gì ?
M Mạ Zn Mạ kẽm
F Thép CM1 xử lý Chromate màu trắng
Zn Mạ kẽm 8 MfZnⅴ-c là gì ?
5b Lớp mạ kẽm dày 5μm trở lên, màu sáng(hoặc màu đen)
cần phải check lại với khách cho chắc chắn
M Mạ
3 MfZn II -b là gì ? F Thép
M Mạ Znv Mạ kẽm Lớp mạ dày 20μm trở lên
F Thép c xử lý Chromate màu
Zn Mạ kẽm 9 Mfzn II -c là gì ?
II Lớp mạ dày 5μm trở lên M Mạ
b màu sáng( hoặc màu đen)
cần phải check lại với khách cho chắc chắn
F Thép
4 Ep-Fe/ZnBC là gì ? Zn Mạ kẽm
Ep Mạ điện phân II Lớp mạ dày 5μm trở lên
Fe Thép c xử lý Chromate màu
Zn Mạ kẽm 10 MFZn5TK-H2 là gì ?
BC Thụ động màu Chromate đen Ep Mạ điện phân
5 ZMC-3 & ZMC-2 ? Fe Thép
ZMC3=MFZnⅢ-C=MFZn8-C(tc ô tô) Zn5 Lớp mạ kẽm dày 5μm trở lên
ZMC2=MFZnⅡ=MFZn5-C T mạ kẽm cr3+
ZMC-3 Mạ kẽm dày  8μm, xử lý Chromate màu K màu đen
ZMC-2 Mạ kẽm dày  5μm, xử lý Chromate màu H2 Khử H2

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức liên quan