Vít chống trộm sp03

2 HOLE PAN HEAD TAPPING SCREWS (SP03)

Mô tả sản phẩm

sp-05a

– Có thể được sử dụng để trang trí với loại thiết kế 2 lỗ.
– Cũng có thể sử dụng như vít bắt gỗ.
– Nguyên vật liệu :

  • SUS (A2) = Thép không gỉ
  • SUS (A2) – BK = Thép không gỉ oxi hóa đen bề mặt

– Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

3.5 4.2 4.8
dk 6.86 8.18 9.48
k 2.4 3 3.6
Driver No #6 #8 #10

SUS (A2)

3.5 4.2 4.8 Đóng gói
L-10 SP033510 SP034210 SP034810 100
L-13 SP033513 SP034213 SP034813 100
L-16 SP033516 SP034216 SP034816 100
L-20 SP033520 SP034220 SP034820 100
L-25 SP033525 SP034225 SP034825 100
L-32 SP033532 SP034232 SP034832 100
L-38 SP033538 SP034238 SP034838 100
L-50 SP033550 SP034250 SP034850 100
L-63 SP034863 100

SUS (A2) – BK

3.5 4.2 4.8 Đóng gói
L-10 SP033510BK SP034210BK SP034810BK 100
L-13 SP033513BK SP034213BK SP034813BK 100
L-16 SP033516BK SP034216BK SP034816BK 100
L-20 SP033520BK SP034220BK SP034820BK 100
L-25 SP033525BK SP034225BK SP034825BK 100
L-32 SP033532BK SP034232BK SP034832BK 100
L-38 SP033538BK SP034238BK SP034838BK 100
L-50 SP033550BK SP034250BK SP034850BK 100
L-63 SP034863BK 100

cataloge

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “2 HOLE PAN HEAD TAPPING SCREWS (SP03)”