Vít chống trộm sp04

2 HOLE FLAT HEAD TAPPING SCREWS (SP04)

Mô tả sản phẩm

                sp-07a

– Có thể được sử dụng để trang trí với loại thiết kế 2 lỗ.
– Cũng có thể sử dụng như vít bắt gỗ
– Nguyên vật liệu :

  • SUS (A2) = Thép không gỉ
  • SUS (A2) – BK = Thép không gỉ oxi hóa đen bề mặt

– Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

3.5 4.2 4.8
dk 7.09 8.44 9.78
k 2.11 2.54 2.95
Driver No #6 #8 #10

SUS (A2)

3.5 4.2 4.8 Đóng gói
L-10 SP043510 SP044210 SP044810 100
L-13 SP043513 SP044213 SP044813 100
L-16 SP043516 SP044216 SP044816 100
L-20 SP043520 SP044220 SP044820 100
L-25 SP043525 SP044225 SP044825 100
L-32 SP043532 SP044232 SP044832 100
L-38 SP043538 SP044238 SP044838 100
L-50 SP043550 SP044250 SP044850 100
L-63 SP044863 100

SUS (A2) – BK

3.5 4.2 4.8 Đóng gói
L-10 SP043510BK SP044210BK SP044810BK 100
L-13 SP043513BK SP044213BK SP044813BK 100
L-16 SP043516BK SP044216BK SP044816BK 100
L-20 SP043520BK SP044220BK SP044820BK 100
L-25 SP043525BK SP044225BK SP044825BK 100
L-32 SP043532BK SP044232BK SP044832BK 100
L-38 SP043538BK SP044238BK SP044838BK 100
L-50 SP043550BK SP044250BK SP044850BK 100
L-63 SP044863BK 100

cataloge

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “2 HOLE FLAT HEAD TAPPING SCREWS (SP04)”