Vít tapping đầu nấm ren C1 cutting

Vít Tapping đầu nấm loại 3 cutting (C1)

トラスタッピング3種溝あり(C1)

Mô tả sản phẩm

Để tìm hiểu về vít tapping, bạn vui lòng vào đây

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Vít Tapping đầu nấm loại 3 cutting (C1)”