vít đầu đĩa phẳng gốm sứ

Vít đầu đĩa phẳng (Gốm sứ)
皿小ねじ(セラミック)

セラミック皿小ねじ

Mô tả sản phẩm

Vít đầu đĩa phẳng gốm sứ-1 Vít đầu đĩa phẳng gốm sứ-2

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Vít đầu đĩa phẳng (Gốm sứ)
皿小ねじ(セラミック)”