Thanh mài

Thanh đá mài Xebec

Đá mài, thanh mài Xebec
XEBEC là một trong những công ty đi đầu tiên phong đá mài, thanh mài. XEBEC đã đưa công nghệ hóa học và vật liệu vào đá mài thông thường.
XEBEC là công ty đầu tiên trên thế giới đã thành công trong việc chế tạo thanh đá mài bằng đá gốm CERAMIC, nhằm cung cấp các sản phẩm mài chính xác ổn định nhất thế giới, XEBEC đã theo đuổi các công nghệ sản xuất chưa từng có. Ngày nay, tập đoàn XEBEC được bán rộng khắp với hơn 40 quốc gia và tỷ lệ xuất khẩu là khoảng 70%. Sản phẩm của XEBEC đóng góp cho dây chuyền sản xuất hàng loạt của các công ty toàn cầu trong các lĩnh vực khác nhau, như ô tô, hàng không vũ trụ và các ngành công nghiệp y tế…
Đá mài Xebec là loại đá dùng để mài các loại chi tiết khuôn nhỏ, chính xác, có loại dẹt và tròn. Hiện nay Azuma VN cung cấp các đá mài ceramic, super stone,.. của XEBEC –  Japan cho các đơn vị, phòng khuôn chuyên về sửa chữa, sản xuất khuôn đúc, khuôn nhựa…

Mô tả sản phẩm

Đá mài Xebec

Thanh mài

+ Thanh mài Xebec sử dụng sợi ceramic ( không sử dụng hạt mài ) để đánh bóng, mài bavia khuôn mẫu .

+ Tăng độ cứng vững và hiệu suất đánh bóng nhờ cấu tạo đan hai hướng.

index

+ Có thể tạo hình phần đỉnh tùy vào vị trí gia công.

+ Thanh mài dùng cho phần đỉnh. Có thể dùng tay cầm trực tiếp để sử dụng. Hiệu quả sẽ cao hơn nếu dùng dụng cụ hỗ trợ.

2

Bảng mã thanh mài 

(*): Đặt hàng theo yêu cầu.

Kích thước

Dày-Rộng-Dài 

(mm)

Màu hoa anh đào

Tương đương

#3000

Màu kem

Tương đương

#2000

Màu vàng

Tương đương

#1500

Màu đỏ

Tương đương

#1200

Màu trắng

Tương đương

#1000

Màu xanh dương

Tương đương

#800

0.3x4x100 AR-0304M AW-0304M AB-0304M
0.4x4x100 AR-0404M AW-0404M AB-0404M
0.5x1x100
0.5x1x150 * * *
0.5x2x100 * * *
0.5x2x150
0.5x4x100 AR-0504M AW-0504M AB-0504M
0.5x4x150 AR-0504L AW-0504L AB-0504L
0.5x6x100 AR-0506M AW-0506M AB-0506M
0.5x6x150 AR-0506L AW-0506L AB-0506L
0.5x8x100 * * *
0.5x8x150 * * *
0.5x10x100 AR-0510M AW-0510M AB-0510M
0.5x10x150 AR-0510L AW-0510L AB-0510L
0.8x1x100 * * *
0.8x1x150 * * *
0.8x2x100 * * *
0.8x2x150 * * *
0.8x4x100 AR-0804M AW-0804M AB-0804M
0.8x4x150 AR-0804L AW-0804L AB-0804L
0.8x6x100 AR-0806M AW-0806M AB-0806M
0.8x6x150 AR-0806L AW-0806L AB-0806L
0.8x8x100 * * *
0.8x8x150 * * *
0.8x10x100 AR-0810M AW-0810M AB-0810M
0.8x10x150 AR-0810L AW-0810L AB-0810L
1.0x1x100 AS-1001M AC-1001M AY-1001M AR-1001M AW-1001M AB-1001M
1.0x1x150 * * *
1.0x2x100 AS-1002M AC-1002M AY-1002M AR-1002M AW-1002M AB-1002M
1.0x2x150 * * *
1.0x4x100 AY-1004M AR-1004M AW-1004M AB-1004M
1.0x4x150 AR-1004L AW-1004L AB-1004L
1.0x6x100 AY-1006M AR-1006M AW-1006M AB-1006M
1.0x6x150 AR-1006L AW-1006L AB-1006L
1.0x8x100 AR-1008M AW-1008M AB-1008M
1.0x8x150 AR-1008L AW-1008L AB-1008L
1.0x10x100 AY-1010M AR-1010M AW-1010M AB-1010M
1.0x10x150 AR-1010L AW-1010L AB-1010L
1.5x1x100 * * *
1.5x1x150 * * *
1.5×1.5×100 AR-15015M AW-15015M AB-15015M
1.5×1.5×150 * * *
1.5x2x100 * * *
1.5x2x150 * * *
1.5x4x100 AR-1504M AW-1504M AB-1504M
1.5x4x150 AR-1504L AW-1504L AB-1504L
1.5x6x100 AR-1506M AW-1506M AB-1506M
1.5x6x150 AR-1506L AW-1506L AB-1506L
1.5x8x100 * * *
1.5x8x150 * * *
1.5x10x100 AR-1510M AW-1510M AB-1510M
1.5x10x150 AR-1510L AW-1510L AB-1510L
2.0x1x100 * * *
2.0x1x150 * * *
2.0x2x100 AR-2002M AW-2002M AB-2002M
2.0x2x150 * * *
2.0x4x100 AR-2004M AW-2004M AB-2004M
2.0x4x150 AR-2004L AW-2004L AB-2004L
2.0x6x100 AR-2006M AW-2006M AB-2006M
2.0x6x150 AR-2006L AW-2006L AB-2006L
2.0x8x100 * * *
2.0x8x150 * * *
2.0x10x100 AR-2010M AW-2-10M AB-2010M
2.0x10x150 AR-2010L AW-2010L AB-2010L
3.0x1x100 * * *
3.0x1x150 * * *
3.0x2x100 * * *
3.0x2x150 * * *
3.0x4x100 AR-3004M AW-3004M AB-3004M
3.0x4x150 AR-3004L AW-3004L AB-3004L
3.0x6x100 AR-3006M AW-3006M AB-3006M
3.0x6x150 AR-3006L AW-3006L AB-3006L
3.0x8x100 * * *
3.0x8x150 * * *
3.0x10x100 AR-3010M AW-3010M AB-3010M
3.0x10x150 AR-3010L AW-3010L AB-3010L

 

Kích thước

Dày-Rộng-Dài 

(mm)

Màu  đen

Tương đương

#600

Màu cam

Tương đương

#400

Màu nâu đỏ

Tương đương

#300

Màu nâu đậm

Tương đương

#220

Màu tím

Tương đương

#120

0.3x4x100 AP-0304M AO-0304M AL-0304M AD-0304M
0.4x4x100 AP-0404M AO-0404M AL-0404M AD-0404M
0.5x1x100 * * *
0.5x1x150
0.5x2x100 * * *
0.5x2x150
0.5x4x100 AP-0504M AO-0504M AL-0504M AD-0504L
0.5x4x150 AP-0504L AO-0504L AL-0504L AD-0504L
0.5x6x100 AP-0506M AO-0506M AL-0506M AD-0506M
0.5x6x150 AP-0506L AO-0506L AL-0506L AD-0506L
0.5x8x100 * * * *
0.5x8x150 * * *
0.5x10x100 AP-0510M AO-0510M AL-0510M AD-0510M
0.5x10x150 AP-0510L AO-0510L AL-0510L AD-0510L
0.8x1x100 * * * *
0.8x1x150 * * *
0.8x2x100 * * * *
0.8x2x150 * * *
0.8x4x100 AP-0804M AO-0804M AL-0804M AD-0804M
0.8x4x150 AP-0804L AO-0804L AL-0804L AD-0804L
0.8x6x100 AP-0806M AO-0806M AL-0806M AD-0806M
0.8x6x150 AP-0806L AO-0806L AL-0806L AD-0806L
0.8x8x100 * * * *
0.8x8x150 * * * *
0.8x10x100 AP-0810M A0-0810M AL-0810M AD-0810M
0.8x10x150 AP-0810L AO-0810L AL-0810L AD-0810L
1.0x1x100 AP-1001M AO-1001M AL-1001M AD-1001M
1.0x1x150 * * * *
1.0x2x100 AP-1002M AO-1002M AL-1002M AD-1002M AV-1002M
1.0x2x150 * * * *
1.0x4x100 AP-1004M AO-1004M AL-1004M AD-1004M AV-1004M
1.0x4x150 AP-1004L AO-1004L AL-1004L AD-1004L AV-1004L
1.0x6x100 AP-1006M AO-1006M AL-1006M AD-1006M AV-1006M
1.0x6x150 AP-1006L AO-1006L AL-1006L AD-1006L AV-1006L
1.0x8x100 AP-1008M AO-1008M AL-1008M AD-1008M AV-1008M
1.0x8x150 AP-1008L AO-1008L AL-1008L AD-1008L AV-1008L
1.0x10x100 AP-1010M AO-1010M AL-1010M AD-1010M AV-1010M
1.0x10x150 AP-1010L AO-1010L AL-1010L AD-1010L AV-1010L
1.5x1x100 * * * *
1.5x1x150 * * * *
1.5×1.5×100 AP-15015M AO-15015M AL-15015M AD-15015M
1.5×1.5×150 * * * *
1.5x2x100 * * * *
1.5x2x150 * * * *
1.5x4x100 AP-1504M AO-1504M AL-1504M AD-1504M AV-1504M
1.5x4x150 AP-1504L A0-1504L AL-1504L AD-1504L AV-1504L
1.5x6x100 AP-1506M AO-1506M AL-1506M AD-1506M AV-1506M
1.5x6x150 AP-1506L AO-1506L AL-1506L AD-1506L AV-1506L
1.5x8x100 * * * *
1.5x8x150 * * * *
1.5x10x100 AP-1510M AO-1510M AL-1510M AD-1510M AV-1510M
1.5x10x150 AP-1510L AO-1510L AL-1510L AD-1510L AV-1510L
2.0x1x100 * * * *
2.0x1x150 * * * *
2.0x2x100 AP-2002M AO-2002M AL-2002M AD-2002M
2.0x2x150 * * * *
2.0x4x100 AP-2004M AO-2004M AL-2004M AD-2004M AV-2004M
2.0x4x150 AP-2004L AO-2004L AL-2004L AD-2004L AV-2004L
2.0x6x100 AP-2006M AO-2006M AL-2006M AD-2006M AV-2006M
2.0x6x150 AP-2006L AO-2006L AL-2006L AD-2006L AV-2006L
2.0x8x100 * * * *
2.0x8x150 * * * *
2.0x10x100 AP-2010M AO-2010M AL-2010M AD-2010M AV-2010M
2.0x10x150 AP-2010L AO-2010L AL-2010L AO-2010L AV-2010L
3.0x1x100 * * * *
3.0x1x150 * * * *
3.0x2x100 * * * *
3.0x2x150 * * * *
3.0x4x100 AP-3004M AO-3004M AL-3004M AD-3004M AV-3004M
3.0x4x150 AP-3004L AO-3004L AL-3004L AD-3004L AV-3004L
3.0x6x100 AP-3006M AO-3006M AL-3006M AD-3006M AV-3006M
3.0x6x150 AP-3006L AO-3006L AL-3006L AD-3006L AV-3006L
3.0x8x100 * * * *
3.0x8x150 * * * *
3.0x10x100 AP-3010M AO-3010M AL-3010M AD-3010M AV-3010M
3.0x10x150 AP-3010L AO-3010L AL-3010L AD-3010L AV-3010L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dưới đây là Cataloge các sản phẩm thanh đá mài Xebec:

https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2020/05/xebec-ceramic-stone.pdf

Xebec Ceramic Stone

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Thanh đá mài Xebec”