Nguyên liệu thông dụng dùng gia công bu lông, ốc vít

Cường độ  Nguyên vật liệu Xử lý
nhiệt
 °C 
Thành Phần
Nguyên vật liệu %
Nhiệt độ xử lý nhiệt °C Phổ biến 
C P S B
Min Max max max max Min
3.6 Thép cac bon SWCH10~18(SAE1010~SAE1018)
, SS400 ,S20C,S25C, S45C
  0.20 0.05 0.06 0.003 No
4.6   0.55 0.05 0.06 0.003 No
4.8 0.55 0.05 0.06 0.003 Yes
5.6 0.13 0.55 0.05 0.06 0.003 No
5.8   0.55 0.05 0.06 0.003 No
6.8   0.55 0.05 0.06 0.003 No
8.8 Thép cacbon có phụ gia (ví dụ: B,Mn,Cr) Gia nhiệt và ủ 0.15 0.40 0.035 0.035 0.003 425 Yes
Thép Cacbon S45C ,SWRCH38K ,SNB7 Gia nhiệt và ủ 0.25 0.55 0.035 0.035 0.003
9.8 Thép Cacbon có phụ gia (ví dụ: B,Mn,Cr) Gia nhiệt và ủ 0.15 0.35 0.035 0.035 0.003 425 No
Thép Cacbon S45C ,SWRCH38K ,SNB7 Gia nhiệt và ủ 0.25 0.55 0.035 0.035 0.003
10.9 Thép Cacbon có phụ gia (ví dụ: B,Mn,Cr) Gia nhiệt và ủ 0.15 0.55 0.035 0.035 0.003 425 Yes
Thép hợp kim(Cr 0.35%,Ni 0.3%, Mo 0.2%,V 0.1%)
, SCM435, SCM440
Gia nhiệt và ủ 0.2 0.55 0.035 0.035 0.003
12.9 Thép hợp kim(Cr 0.35%,Ni 0.3%, Mo 0.2%,V 0.1%)
, SCM435
Gia nhiệt và ủ 0.28 0.50 0.035 0.035 0.003 380 Yes

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức liên quan