vít số 0

Vít Số 0 loại 1, 2, 3
0番(+)小ネジ1種、2種、3種

Mô tả sản phẩm

0番(+)ナベ小ネジ1種、2種、3種

Dưới đây là tiêu chuẩn vít số 0 loại 1, loại 2, loại 3

Tiêu chuẩn Vít số 0

vít số 0

Vít số 0 đầu nồi loại 1

Vít số 0 loại 2

Vít số 0 loại 2

Vít số 0 loại 3

Vít số 0 loại 3

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Vít Số 0 loại 1, 2, 3
0番(+)小ネジ1種、2種、3種”