vít chống trộm he02

PIN-FLAT HEAD HEX SOCKET SCREWS (HE02)

Mô tả sản phẩm

he-03a

– Giữa lục giác có chốt, nên dùng lục lăng thường không thể đóng mở được.
– Metrial : SUS (A2)
– SUS (A2) nhuộm đen(BK).
– SUS (A2) NYLOK(NY)
– Có sản phẩm theo tiêu chuẩn INCH

M3 M4 M5 M6 M8
dk 6 8 10 12 16
k 1.75 2.3 2.8 3.4 4.7
s 2 2.5 3 4 5
Driver No 2 2.5 3 4 5

                                                          SUS (A2); Đóng gói: 100;

M3 M4 M5 M6 M8
L- 6 HE020306 HE020406
L- 8 HE020308 HE020408 HE020608
L-10 HE020310 HE020410 HE020510 HE020610 HE020810
L-12 HE020312 HE020412 HE020512 HE020612 HE020812
L-16 HE020316 HE020416 HE020516 HE020616 HE020816
L-20 HE020320 HE020420 HE020520 HE020620 HE020820
L-25 HE020325 HE020425 HE020525 HE020625 HE020825
L-30 HE020430 HE020530 HE020630 HE020830
L-35 HE020635 HE020835
L-40 HE020540 HE020640 HE020840
L-50 HE020550 HE020650 HE020850
L-60 HE020860

                                          SUS (A2) – BK; Đóng gói:100 PCS;

M3 M4 M5 M6 M8
L- 6 HE020306BK HE020406BK
L- 8 HE020308BK HE020408BK HE020608BK
L-10 HE020310BK HE020410BK HE020510BK HE020610BK HE020810BK
L-12 HE020312BK HE020412BK HE020512BK HE020612BK HE020812BK
L-16 HE020316BK HE020416BK HE020516BK HE020616BK HE020816BK
L-20 HE020320BK HE020420BK HE020520BK HE020620BK HE020820BK
L-25 HE020325BK HE020425BK HE020525BK HE020625BK HE020825BK
L-30 HE020430BK HE020530BK HE020630BK HE020830BK
L-35 HE020635BK HE020835BK
L-40 HE020540BK HE020640BK HE020840BK
L-50 HE020550BK HE020650BK HE020850BK
L-60 HE020860BK

                                           SUS (A2) – NY; Đóng gói:100 PCS;

M3 M4 M5 M6 M8
L- 6 HE020306NY HE020406NY
L- 8 HE020308NY HE020408NY HE020608NY
L-10 HE020310NY HE020410NY HE020510NY HE020610NY HE020810NY
L-12 HE020312NY HE020412NY HE020512NY HE020612NY HE020812NY
L-16 HE020316NY HE020416NY HE020516NY HE020616NY HE020816NY
L-20 HE020320NY HE020420NY HE020520NY HE020620NY HE020820NY
L-25 HE020325NY HE020425NY HE020525NY HE020625NY HE020825NY
L-30 HE020430NY HE020530NY HE020630NY HE020830NY
L-35 HE020635NY HE020835NY
L-40 HE020540NY HE020640NY HE020840NY
L-50 HE020550NY HE020650NY HE020850NY
L-60 HE020860NY

cataloge

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “PIN-FLAT HEAD HEX SOCKET SCREWS (HE02)”