đai ốc hàn T

Đai ốc hàn T size nhỏ
T型溶接ナット

Mô tả sản phẩm

Tiêu chuẩn của hãng OHTA Press (nhỏ )

Có 4 loại sản phẩm 1A、1B、2A、2B

1,  1A Có dẫn hướng & có chân

Đai ốc hàn T 1A

2, 1B Ko dẫn hướng & có chân

Đai ốc hàn T 1B

3, 2A Có dẫn hường & Ko chân

Đai ốc hàn T 2A

4, 2B Ko dẫn hường & Ko chân

Đai ốc hàn T 2B

2B Ko dẫn hường & Ko chân

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đai ốc hàn T size nhỏ
T型溶接ナット”